vrijdag 12 juli 2013

Nu vragen, of achteraf onderzoeken

Uit businescase HOV Velsen
Ze maken een hoop bombarie, de tegenstanders van de HOV-bus/HOV-busbaan door Velsen. Dat hoort ook als je tegen bent. Retoriek is deel van het spel. Moet politici toch niet onbekend zijn.

Toch zijn er heel wat Velsense politici die weigeren te luisteren naar de HOV-tegenstanders (site hier en hier). 


Zouden ze niet moeten doen. Iedereen serieus nemen, ten eerste, als gemeenteraadslid dat wordt geacht er te zitten voor het algemeen belang. 

Ten tweede: eigenbelang, want als de HOV-tegenstanders inderdaad als politieke partij mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, gaan ze stemmen wegtrekken van andere partijen. If you can't beat them, join them. Je kunt maar beter voorbereid zijn.

Dat het verstandig is de HOV-tegenstanders serieus te nemen, is alleen al verstandig vanwege hun kritische vragen over de businesscase voor de HOV. Kregen ze via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.


De businesscase noemen ze het fundament onder de HOV. Het vertelt of de lijn rendabel zal zijn in de toekomst. En er niet tien jaar na opening verloren bijligt omdat het niet meer loont er een bus over te laten rijden. Voor je het weet is de busbaan dan een autoweg om Driehuis.

Belangrijk, dus die businesscase. Hij is verouderd, constateren de tegenstanders. Uit 2006, gebaseerd op cijfers uit 2002. Zouden gemeenteraadsleden het zo belangrijke document kennen?


De tegenstanders vlooiden het uit en ontdekten dat tal van eisen voor de HOV nu al niet meer worden gehaald. Zo is de o zo belangrijke snelheidseis (als de bus snel gaat, willen mensen hem gebruiken/ervoor betalen) niet meer te realiseren. 


Er zijn al te veel haltes gepland. Volgens de businesscase moet de bus om rendabel te zijn 4,5 tot 5 minuten sneller rijden dan de huidige lijn 75. Maar dat zijn nu maar 2 minuten

Belangrijke informatie voor raadsleden.


Ze moeten het maar afwegen. Nu een onderzoek instellen, vragen stellen aan burgemeester en wethouders hoe het zit? Of het laten aankomen op een mogelijk verlies of mislukken van de lijn, en dan maar achteraf een rekenkameronderzoek instellen?


Maar misschien valt het allemaal wel mee. Verkeerswethouder Vennik zei immers voor de camera van TV Noord-Holland dat de HOV-lijn wellicht tien miljoen goedkoper wordt dan begroot.


Al zou ik dan als raadslid willen weten waar die megabezuiniging op gebaseerd is. Gaat om tien miljoen… Geen goede calculatie vooraf? Tien miljoen. Kun je ook het Witte Theater in IJmuiden mee open houden.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Wel bij de les blijven Fokke. Je verwijt geen goede calculatie. Dan wel zelf juiste cijfers gebruiken. 60 i.p.v. 67,5 is 7,5 en niet 10 wat mooier klinkt.

Als het niet uitgegeven wordt aan hov, dan is het niet voor de gemeente. Witte Theater heeft hier dus niets mee te maken. Over retoriek gesproken. 't Is dat het je blog is, maar af en toe lopen je artikelen tegen het randje van de blogvrijheid aan..... Ik verwacht van een journalist onafhankelijk journalistiek en je vooral niet gek laten maken. Maar dat weet je zelf vast veel beter.

Bram Diepstraten zei

Flauw om anoniem te reageren. Fokke is prima bij de les. HOV Velsen is op dit moment begroot op 67,5 mln exclusief plan schade à 3 mln. Totaal 70 mln. Hij heeft het verschil van 10,5 mln nog naar beneden afgerond. De gemeente Velsen draagt 3 mln bij. Subsidie Witte Theater was 170.000 en heeft wel degelijk een relatie met bezuinigingen. Voor 3 mln had het Witte Theater bijna 20 jaar vooruit gekund!

Fokke's artikelen op het randje? Wat een onzin. Als je de IJmuider Courant als propaganda voor de gemeentepolitiek gebruikt wel. Maar daar is alleen de Jutter voor. De IJmuider Courant mag wat veel lezers betreft nog wel wat kritscher. Ga zo door Fokke en collega's. Laat je niet kisten door een anonieme persoon die zelf de cijfers niet kent!

Anoniem zei

Dag Bram, Jawel, daar ben ik ook weer. Anoniem reageren is niet flauw. Dat is voor de meesten een keuze. Het gaat om de inhoud.

Wat is er mis met die inhoud? De kosten zijn geraamd op 67,5. Niets meer, niet minder. Het is zelfs een taakstellende begroting. Nauwkeuriger begroten kan niet. Of heb je een betere methode?

Planschade meerekenen, die al in de begroting zit is overbodig. Kosten op die manier voorspiegelen is niet nodig. Maar toch fijn dat je de gemeente helpt.

Overigens vind ik de toon van Fokke's blog ook neigen naar een bepaalde stemming. Ok, het is een blog. Gemeente en provincie doen echt veel werk in de voorlichting. Dat gaat alleen niet over de vraag over wel of niet. En ja, dan is niets goed. Voor de tegenstanders is maar één ding goed: geen hoogwaardig openbaar vervoer in Velsen. Althans, dat willen ze wel, maar niet door hun achtertuin.

Wat ik leuk vind is de link naar "een rekenkameronderzoek". Ik nodig lezers uit om er vooral op te klikken en het accountantsverslag 2012 even te lezen(ja, saai ok). Velsen doet het goed doet. Er is, financieel gezien, geen reden om de gemeente te bekritiseren. Daar kunnen we op vertrouwen. Mooi hè :-).

En ja, ze, de tegenstanders, maken een hoop bombarie. Maar daar moet door de oprichters en "harde kern" hard aan getrokken worden. In die zin, complimenten Bram! Goed op weg. >1500 handtekeningen? Er is nog genoeg te doen. Velsen telt 67122 inwoners(1-4-2013).

Zo, weer even mooi geweest. Mijn biertje is leeg....proost!

Morgen nog naar Turn up the Beach?

Oh ja! Proost met rspct ;-)

Bram Diepstraten zei

And we meet again ;-) Morgen naar Turn up the Beach? Nee mij te druk. Ik word oud ;-) Maar wel te gek dat dit in IJmuiden gebeurt. Mag wat mij betreft vaker. Proost!