donderdag 28 mei 2015

Beste mensen,

Ik ben te volgen via twitter: https://twitter.com/fokzaa

dinsdag 9 december 2014

Plassen in een leeg centrum

En wat komt er in dat enorme, leegstaande pand in het centrum van IJmuiden, waar vroeger de V&D zat?

Een openbaar toilet.


Open: tweede kwartaal volgend jaar.
 

Al jaren en jaren en jaren vragen IJmuidenaren om een openbaar toilet in het winkelcentrum van IJmuiden. 

In 2008 maakte Joke Sieraad van het wijkplatform IJmuiden-Noord er echt werk van. Ze begon een actie. 'Je kan nergens plassen', zei Joke terecht in de IJmuider Courant. Vijf (!) jaar later vond ze gehoor bij de politiek. Vorig jaar vond een meerderheid in de gemeenteraad dat er een toilet moet komen.
 

Nu er langzamerhand meer winkels op de Lange Nieuwstraat definitief gesloten zijn dan open, winkelavonden en winkelzondagen in IJmuiden van de baan zijn: op dat moment komt er een openbaar toilet. 

En let op mijn woorden: er gaan nog meer winkels dicht in het centrum. Neem dat langlopende gerucht over de ANWB-winkel op Plein 1945 die dicht zou gaan. Je ziet het assortiment de laatste tijd alleen maar afnemen. Wie de grote, flitsende, vorig jaar geopende ANWB-winkel in Beverwijk ziet, kan vermoeden welke kant het opgaat met de IJmuidense vestiging.

Videoland dicht, Sterk Schoenen dicht. En wie de veranderde Hema aan de Lange Nieuw heeft gezien: ook minder assortiment en een bovenverdieping waar je triest van wordt. De helft daarvan is nu een opslag geworden, niet eens keurig weggewerkt. De Hema heeft het landelijk al moeilijk. Er zijn al filialen gesloten. Als de Hema in IJmuiden dichtmoet, is dat de doodsteek voor het centrum.

Maar goed: eindelijk komt er een openbaar toilet op de Lange Nieuwstraat. Met personeel van IJmond Werkt.


Zelfs geschikt voor gehandicapten, belooft de gemeente. Het Gehandicapten Beraad Velsen zou daar blij mee zijn geweest; het pleit ook al jaren voor een openbaar, voor rolstoelers toegankelijk toilet in het centrum. 


Ware het niet dat het Gehandicapten Beraad zichzelf uit frustratie net heeft opgeheven.

@fokzaa

dinsdag 25 november 2014

De sloop van de Bosbeekschool

Foto Bea Berk
Het gaat snel met de sloop van de Bosbeekschool in Santpoort-Noord. 

Na tientallen jaren van komt er dan eindelijk een nieuwe school. 

Al vertraagden mogelijke (beschermde) vleermuizen de sloop nog een tijdje.

Maar eindelijk was het zover. Eerst een reünie

Daarna de laatste lesdag, een emotioneel afscheid van een leeg pand en een afscheidsschilderij.

En dan de sloop: kijk hier, hier en hier.

Tussendoor kwamen de oudijzerdieven even langs. De leerlingen van groep vijf hadden moeite met het verdwijnen van hun school.

De school zit tijdelijk aan de Wulverderlaan, in een noodgebouw dat niet bij iedereen in de smaak valt.

De tekeningen voor de nieuwbouw zijn gereed.

In oktober 2015 moet de nieuwe school klaar zijn.

Foto Bea Berk
@fokzaa 

Foto Bea Berk

Foto Bea Berk
Tekening MB Architecten

zondag 23 november 2014

Een Vomar tegenover het Marktplein

Eindelijk een plan voor het grote braakliggende terrein in het centrum van IJmuiden. 

De plek van voorheen de Kustwacht, de KPN en het postkantoor. Tegenover het Marktplein.

Het is maar goed ook dat er een plan ligt. Iedereen is dat gat allang beu. 

Wijkplatform IJmuiden-Zuid kondigde in mei nog aan een gepeperde brief naar grondeigenaar Velison Wonen te schrijven: ,,De omwonenden zijn het uitzicht op de lege, haveloze plek zat.’’

Er zouden ooit drie grote woontorens komen op het terrein. Maar dat plan is geflopt. 


En nu? ’Onderzoek naar een supermarkt met enkele daarbij horende kleine winkels, een aanzienlijke hoeveelheid woningen’, schrijft de gemeente deze maand.


Dat klinkt vaag en zeker niet concreet. Welke supermarkt?


Laat ik het maar meteen verklappen: het gaat om een Vomar.


De IJmuider Courant hoorde in februari al van de geruchten: Hoorne Vastgoed, gelieerd aan de Vomar en bouwer van Vomar-supermarkten, zou in beeld zijn voor het Kustwachtterrein. Maar Velison Wonen, eigenaar van het terrein, wil er niets over zeggen.


Dat was nogal onnozel gedoe van Velison Wonen, waarin de Velsense corporatie Kennemerhave in opging. Want Kennemerhave, die de grond meenam in de fusie met Velison, had al in haar jaarverslag van 2013 geschreven dat er een akkoord lag met Hoorne Vastgoed. En met HBB Ontwikkeling.

We citeren (bladzijde 14):

,,Om reden daarvan heeft Wooncorporatie Kennemerhave een intentiekoopovereenkomst met het consortium Hoorne Vastgoed BV uit Uitgeest en HBB Ontwikkeling BV uit Heemstede getekend. Hierbij neemt het consortium de grondpositie van Wooncorporatie Kennemerhave binnen het plangebied over, waarbij de ontwikkeling en de realisatie van een dergelijk plan mogelijk kunnen worden."


Het plan is nog veel concreter dan alleen een Vomar. Lees maar in het ondernemingsplan van Velison Wonen voor 2014-2017: een supermarkt, maar met circa 63 appartementen die Velison wil verhuren. Vooral sociale huur, aldus Velison, maar ook een aantal in de duurdere huur.

Dat er nog een supermarkt in het centrum zou moeten komen, naast de Deka op het Marktplein, Vomar op Kennemerplein en Albert Heijn op het Dudokplein, is niet helemaal verrassend. Al in het allereerste stadsvernieuwingsplan voor het centrum (het Centrumplan) werd al ruimte gemaakt voor een nieuwe, extra supermarkt.


Een Vomar op het gat van het Kustwachtgebouw biedt meer mogelijkheden. De Vomar op het Kennemerplein wil al heel lang groter. Stel dat de Vomar-Kennemerplein nou eens op termijn verhuist naar de nieuwe Vomar Kustwachtlocatie, met parkeergarage. 


Dan kan het Stadspark worden afgemaakt door het door te trekken naar het kanaal, over Van Poptaplantsoen.


En ook het Kennemerplein hersteld worden in oude luister. Zoals u ziet, is de Kennemerlaan aan beide zijden van het plein ooit heringericht. Het plein wacht nog steeds. Naar verluid omdat de Vomar dwarsligt uit vrees voor verlies van parkeerplaatsen.


@fokzaa

dinsdag 26 augustus 2014

Vragen rond de Velsertunnelchaos

Foto United Photos
In ruim vijftien jaar volgen van het nieuws in en rond IJmuiden nog nooit zoiets meegemaakt: De Velsertunnel die hele dagen volledig dichtblijft. Uniek. 

De gigantische verkeerschaos die vrijdag en zaterdag in Velsen-Zuid en IJmuiden ontstond, belooft wat voor 2016. Dan is de Velsertunnel negen maanden dicht voor renovatie


Bedenk daarbij nog even dit: de verkeerschaos zaterdag, de dag dat de tunnel de hele dag dicht was, was dus géén werkdag. Moet je de chaos eens indenken als het een doordeweekse dag was geweest…


Wat viel op en welke vragen blijven tot nu toe onbeantwoord?


1) De pont. Pas aan het eind van de zaterdag wordt door het GVB een extra, tweede pont ingezet. Waarom niet eerder? Waarom niet al meteen op vrijdag? Bedenk: een extra pont is het enige, echt enige, middel dat inzetbaar is bij verkeerschaos door een dichte tunnel. De sluisroute staat immers altijd meteen vast. 


Iedereen weet: als de tunnel even dichtgaat, al is het maar één buis door een te hoge vrachtwagen, dan ontstaat een verkeerschaos op de toegangs- en uitvalswegen van IJmuiden. Een stremming van een kwartier is al voldoende. 


Vrijdagochtend had dus meteen kunnen worden besloten een tweede pont in te zetten. Waarom zo laat? Wie neemt dat besluit? Rijkswaterstaat? GVB? De gemeente Velsen? De gemeente Amsterdam, als eigenaar van de ponten?
 

2) Waarom had de Velserspoortunnel, die pal naast de autotunnel ligt, geen enkele last van de stroomuitval in de autotunnel? De treinen bleven rijden! 

Dus waarom is in het alternatieve vervoersplan voor de tunnelafsluiting in 2016 de trein niet opgenomen als heel belangrijk alternatief? Meer en/of langere treinen tussen Haarlem en Beverwijk? 

In het Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel staat slechts dat 'de NS denkt de toename van het aantal reizigers met bestaand materieel is op te vangen'. 

Foto Friso Bos
3) De bussen van Connexxion. Openbaar vervoer moet van de overheden een belangrijk alternatief zijn als de tunnel in 2016 dichtgaat. Maar wat zagen we vrijdag en zaterdag? De bussen moesten aanschuiven in de files voor de pont. Connexxion meldde grote vertragingen. Zaterdagmiddag mochten bussen opeens wel door de dichte tunnel rijden. Had Connexxion misschien geklaagd? Kon dat niet eerder?

4) Bewegwijzering. Op de matrixborden boven de A9 stond de afsluiting van de Velsertunnel aangegeven, maar bij de afslag van de A9 naar de A22 (Velsertunnel) in Velsen-Zuid stond geen enkel bord (klacht 1, klacht 2). Waarom niet? 


Automobilisten die de matrixborden niet lezen (of buitenlanders die ze niet kunnen lezen), belandden daarom in IJmuiden. Dus de Parkweg-Pontplein loopt vast. Waarom geen betere, duidelijke en meer borden? Waarom niet vrijdag meteen verkeersregelaars ingezet?

Automobilisten die de matrixborden niet (goed) lezen en zo toch op de afrit van de A22 naar IJmuiden rijden: waarom werd de wrakkenweg naar de Wijkertunnel niet opengesteld, zodat ze zo naar de A9 konden rijden en niet de Parkweg vastliep? (De wrakkenweg takt aan op de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid)

5) Communicatie. Rijkswaterstaat communiceert in drie dagen maar twee keer via twitter en een persbericht over wat aan de hand is. Pas vrijdagavond, na een dag ellende, en pas zondag als de tunnel weer open is. Veel te laat, veel te weinig.


6) Brandweerpost en ambulancepost Velsen-Zuid. De hulpdiensten moesten vrijdag en zaterdag eigenlijk min of meer letterlijk over de file naar IJmuiden en Driehuis. Of spookrijdend. 


Ambulances kunnen niet de sluisroute nemen naar en van het Rode Kruis Ziekenhuis. Op de sluizen kunnen auto's simpelweg niet opzij. Hoe wordt in 2016 gegarandeerd dat brandweer en ambulance op tijd komen? Gaan de brandweerwagens in IJmuiden staan?

Vanuit Haarlem stonden er ook files richting Velsen. Hoe moeten ambulances vanaf Kennemer Gasthuis in Haarlem terug naar de ambulancepost in Velsen-Zuid? Worden daarom extra ambulances gestationeerd in Velsen-Zuid?


Tot slot: De leugen. Rijkswaterstaatwoordvoerder in de IJmuider Courant: ,,Direct na de afsluiting van de Velsertunnel is het verkeer dat nog voor de tunnel stond te wachten onder politiebegeleiding teruggeleid naar afrit IJmuiden."

Dat is mooi weer spelen door Rijkswatertaat. Want pertinent niet waar. Pas na twee uur werden auto's weggeleid die al dit tijd voor de dichte tunnel stonden en geen kant op konden. Lees ook hier en hier
In tussentijd gingen auto's maar spookrijdend op eigen houtje terug.

@fokzaa