donderdag 19 maart 2009

Intimidatie

Vanmorgen, bij een aanrijding scooter en auto op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. File natuurlijk aan beide kanten.

De officier van dienst van de politie is er ook. Misschien is het ernstig. Ik maak een foto (zie hiernaast). Agent stapt op me af.

Agent: ,,Zo, ik wil je identiteitskaart zien. En je naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats en telefoonnummer weten. Waarom sta je foto's te maken van het ongeluk? Je schendt de wet op de privacy.''

Ik: ,,Je mag gewoon foto's maken op de openbare weg. Dat mag iedereen. Ik werk bij de IJmuider Courant. Wil je mijn perskaart zien?''
(Je hebt een politieperskaart, maar er wordt nooit naar gevraagd. Collega Burgemeester Bart gebruikt hem als ijskrabber voor de bevroren ramen van de Eend).

Dat ik van de krant ben, bespaart me blijkbaar een procesverbaal vanwege overtreding van de wet op de privacy.

Ik: ,,Waarom worden mijn gegevens eigenlijk genoteerd? Wat gebeurt daar mee?''

Agent: ,,Mijn collega vraagt daarom. Ik denk dat je later wel door mijn collega gebeld wordt. Ik ga niet in discussie over de vraag of je mag fotograferen. Dat wordt een wellesnietesspel. Waarom vraag je niet even of je foto's mag maken?''

Ik: ,,Jullie zijn druk bezig met dat ongeluk. Dan ga ik toch niet storen? Dan loop ik in de weg.'' Ik hoef ook geen toestemming te vragen.

Het ongeluk, zegt de agent, valt wel mee.

Ik word geacht de wet te kennen. De politie ook. Je mag fotografen en filmen op de openbare weg. Het is geen politiestaat. Voor agenten die dit lezen: haal hier en hier je kennis even op.

Het is intimidatie van de politie, en ik vind dat behoorlijk vervelend. De journalistenvakbond vindt de intimidatie ook niet te pruimen. Het komt niet vaak voor in Velsen. Af en toe: vorig jaar nog in Velserbroek.

Nog even over de blog van gisteren: een jeugdhonk is dus niet de oplossing. Aldus Stichting Welzijn Velsen. De stichting vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen om het hangjongerenprobleem in IJmuiden de baas te worden. Graag wil ik van de gemeente horen wat ze er van vindt. Maandag heb ik de wethouder om commentaar gevraagd. Tot nu toe geen antwoord gehad.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik vind dit ook niet echt sterk. Buiten het feit dat het is toegestaan vraag ik mij af wiens privacy met zo'n foto wordt geschonden. Maar ja, wijsheid komt met de jaren

Anoniem zei

fokke ik fotografeerd ook heel veel dat weet je,maar jij heb geluk dat je voor de krant werkt,ik als hobby fotograaf moet oppassen,ik stuur daarom niet graag dit soort foto,s,daar ik er niet voor betaald behoeft te worden,houd me bij leuke fotografie,je weet zo is de politie.

gr frits

Anoniem zei

Fokke, naar mijn idee is het vragen om opheldering bij de dienstdoende wachtcommandant zeer op z'n plaats. Hiermee wordt de betreffende agent om opheldering gevraagd zonder dat hij hier enige reprimande voor krijgt. Hierdoor behoud je de "goede"verstandhouding en je breek een discussie open bij de andere agenten op het bureau.
Ben je van plan om uitleg te vragen?

Anoniem zei

Burgemeester Bart mag wel oppassen. Bij de aanvraagregels van de politieperskaart staat:

[i]De kaart kan ook worden geweigerd aan elke journalist die een ander gebruik van de kaart heeft gemaakt dan voor zijn journalistieke werk nodig was.[/i]

Rolstoel zei

Het is even wat lees-werk, maar kijk eens op dit forum..

http://forum.livep2000.nl/viewtopic.php?t=16721933

@ Anoniem 19-3, 19.24: Misschien was BB wel bezig om zijn ramen schoon te maken om naar een werk-locatie (ongeval, interview) te gaan !

Fokke Zaagsma zei

Beste toeschouwer,

Ik stap niet naar de wachtcommandant. Het hoeft niet opgeblazen te worden. Ik heb ook een foto op de blog gezet waarop de agenten niet herkenbaar zijn. Het gaat om het principe, niet de persoon.

Inmiddels heb ik een mail gekregen van de agent die niet gefotografeerd wilde worden en zijn collega vroeg mijn gegevens te noteren.

Deze agent is vroeger bedreigd in de buurt waar hij woonde door buurtgenoten omdat hij agent was.

Hij is zelfs daarom verhuisd. Heeft in zijn nieuwe buurt niemand verteld wat voor werk hij doet.

Daarom wil hij niet op de foto.

Als zijn collega dat nou even mij had verteld. Dan had ik nooit die agent op de foto gezet. En mijn collega's bij de krant zouden precies zo gehandeld hebben.

Communicatieprobleempje, dus.

Zand er over.

Fokke

Fokke Zaagsma zei

Iemand mailt me nog deze teksst:

Foto’s en videobeelden van politieagenten op internet zetten schending privacy?

Van een onzer redacteuren © Het Juridisch Dagblad donderdag, 12 juli 2007

Ter Horst ziet geen reden voor aanpassing rechten ambtenaren

Actuele kwestie, vanwege reporter Rutger van GeenStijl.nl die, althans de redactie, gesommeerd werd door een woordvoerder van korps Amsterdam-Amstelland
(oud-buurtregisseur Leo Dortland) om gefilmde beelden van agenten bij een aanrijding (die overigens eerder werd verstoord door een jolige omstander dan
door de verslaggever) van de website te halen wegens inbreuk op
portretrecht(en) van de agenten.

Hieronder de antwoorden van minister Guusje ter Horst op kamervragen van Kamerlid Haverkamp (CDA) over foto’s van politieagenten op internet.

Aanleiding was het artikel in dagblad Metro van 6 juni 2007, met de kop 'Foto’s agenten op site zetten'.

Hieruit bleek dat op de internetpagina politiefoto.nl foto’s van politieagenten op deze website worden geplaatst en dat bij agenten die geen foto willen laten maken gewoon de telelens kan worden ingezet. Ter Horst vanaf
tweede vraag, antwoordt als volgt:

Vraag 2
Hoe verhoudt het maken van dergelijke foto’s en het plaatsen van die foto’s op internet zich tot het individuele portretrecht en tot de privacybescherming
van deze agenten? Deelt u de mening dat dit recht geschonden wordt? Zo neen,kunt u aangeven waarom niet? Deelt u de mening dat dit recht wel gevestigd zou
moeten worden?

Antwoord
Op grond van de artikelen 19 tot en met 21 van de Auteurswet 1912 (in samenhang met art 6:162 van het Burgerlijk wetboek, over de onrechtmatige daad) zijn er regels gesteld aan de openbaarmaking van portretten. Hieronder wordt ook de publicatie van foto’s op internet begrepen.

Indien er sprake is van een portret dat niet in opdracht van de
geportretteerde is gemaakt, is openbaarmaking niet toegestaan voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich daartegen verzet (art. 21 Auteurswet 1912). Een redelijk belang kan onder meer zijn de schending van de privacy van betrokkene, of het schenden van de goede naam of imago.

De rechter zal dus steeds per individueel geval een belangenafweging moeten maken tussen enerzijds het belang van de uitingsvrijheid, dat beschermd wordt door art. 7 van de Grondwet en art. 10 van het EVRM en het belang van betrokkene bij bescherming van de persoonlijke levenssfeer ex art. 10 Grondwet
en art. 8 EVRM anderzijds.

In zijn algemeenheid valt er dus geen uitspraak te doen over eventuele schending van privacy van de agenten door plaatsing van hun foto op de site.

In het licht van het bovenstaande zie ik geen aanleiding om nadere regels te stellen met betrekking tot de bescherming van het portretrecht van politieambtenaren.

3
Als u de mening deelt dat het individuele portretrecht dan wel andere rechten van de betrokken agenten geschonden zijn, bent u dan bereid hen te ondersteunen bij het halen van hun recht? Zo ja, op welke wijze wilt u hen ondersteunen? Zo neen, waarom wilt u hen niet ondersteunen?

Antwoord
Indien agenten menen in hun recht geschonden te zijn ten gevolge van de normale uitoefening van hun taak, worden zij in beginsel ondersteund in het halen van hun recht door het korps waarbij zij in dienst zijn. Dit is ook uitgewerkt in art. 69a tweede lid van het Besluit algemene rechtspositie
politie. Verder staat de rechtsgang bij de burgerlijke rechter open.

4
Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat agenten wegens hun ambt - gevraagd of ongevraagd - door anderen publiekelijk worden tentoongesteld? Bent u bereid om zo nodig maatregelen te nemen om te voorkomen dat agenten wegens
hun ambt met een foto of persoonlijke gegevens op internet worden gezet?

Antwoord
Uit jurisprudentie blijkt dat een van de uitgangspunten bij de
belangenafweging is dat personen die in het kader van een onderwerp van maatschappelijk belang in het openbaar in de uitoefening van hun functie optreden, zoals politieambtenaren, als publieke personen onder omstandigheden
meer kritiek en een grotere inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer moeten toestaan dan privépersonen.

Zij zullen in het kader van de nieuwsgaring eerder herkenbaar in beeld komen bij bijvoorbeeld tv-opnamen of persfoto’s van demonstraties of evenementen.
Een aantal politiekorpsen plaatst zelf foto’s van wijkagenten met de namen op de eigen website op internet.

Dit gebeurt om de herkenbaarheid van de wijkagent bij de bevolking te vergroten. Zie voor de verdere beantwoording het antwoord bij vraag 2.

Indien het ongewenst is dat agenten herkenbaar zijn, bijvoorbeeld bij het optreden van speciale eenheden, zoals aanhoudings- en ondersteuningseenheden,
dragen ze gezichtsbedekkende kleding zoals een bivakmuts. In deze situaties dient het privacybelang van de betrokken agenten wel zwaarder te wegen en zal dit ook meegenomen moeten worden in de belangenafweging die de rechter maakt.

5
Acht u het nodig om ook de positie van andere openbare ambtsdragers, zoals officieren van justitie of rechters, te bezien?

Antwoord
Ook voor hen geldt de algemene regeling van de auteurswet 1912, met de daarbij behorende belangenafweging. Voor zover deze personen in de openbaarheid hun
functie uitoefenen, geldt dezelfde redenering als voor politieambtenaren, en zie ik geen reden voor aanpassing van de bestaande mogelijkheden.