maandag 1 juli 2013

Luchtkwaliteit: geen goede vooruitzichten

Voorspelling fijnstof Nederland
Dat we in IJmuiden in een ongezond gebied wonen, weten we hier allemaal.
 

Overheden houden sinds de geruchtmakende Zembla-uitzending de vinger meer aan de pols. 

Concreet gaat het om de provincie (lees hier) en de Milieudienst IJmond namens onder meer Velsen (lees hier). 

De provincie maakte luchtmetingen ook inzichtelijk: kijk hier naar de stand van zaken op dit moment.
 

Er loopt nu een onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. Door de GGD en het RIVM. De provincie en de gemeente Velsen vertelden daarover op een pagina in de IJmuider Courant. Er werd een informatieavond gehouden voor inwoners van de IJmondgemeenten.
 

Bekend in IJmuiden: roet op je tuintafel
Beschuldigende vingers gaan heel vaak naar Tata Steel. Ook in de laatste voorspellingen van het RIVM. Gemaakt tot 2030. De kaarten kunt u hier bekijken.

Wat voorspelt het RIVM in dat laatste rapport over IJmuiden? Niet veel goeds. Als IJmuiden wordt genoemd, is het altijd in negatieve zin:

  • ,,De grootschalige concentratie van fijnstof is in de periode 2015-2030 bijna overal in Nederland lager dan de Europese grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens. Uitzondering hierop zijn enkele locaties in de havens van Amsterdam, Rotterdam en IJmuiden. Maar een deel van deze locaties ligt op bedrijfsterreinen waar niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst.''
  • ,,De grootschalige concentratie van fijnstof is in 2012 en in 2015 op slechts enkele locaties hoger dan de Europese grenswaarde voor het daggemiddelde. Dat is voornamelijk het geval bij de havens van Amsterdam, Rotterdam en IJmuiden en de daaraan gekoppelde industriële en op- en overslagactiviteiten van droge bulkgoederen.''
  • ,,Het patroon van de heel klein fijnstofconcentratie in Nederland lijkt veel op dat van de fijnstof-concentratie, maar de lokale verhogingen zijn aanzienlijk kleiner. Er zijn lokale verhogingen in de buurt van IJmuiden door de daar aanwezige metaalindustrie.''
(Kaartje is van RIVM: PM10 is fijnstof. Klik open om beter te bekijken. Het donkere, blauwe puntje aan zee is IJmuiden)

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Kan ernaast zitten, maar als ik de afbeeldingen bekijk dan zijn de vooruitzichten juist veelbelovend. Waarom dan de negatieve kop ontgaat mij. Niet nodig om leers te trekken.

Daarnaast, t.o.v. huidige situatie wordt de situatie overal beter. Dat we scherp moeten blijven en de vervuilers moeten dwingen schoner te werken is logisch. Tegelijkertijd zou het fijn zijn als Tata kan blijven bestaan. Ook al wordt ze steeds kleiner. Er is nog steeds heel veel werk.

Fokke Zaagsma zei

De kaart laat inderdaad zien dat de situatie in Nederland beter wordt, maar in IJmuiden slecht blijft (blauwe stip). Staat ook in het rapport, zoals geciteerd in de blog.
Groetjes,
Fokke

Anoniem zei

We willen graag dat Tata blijft bestaan (veel mensen verdienen daar een boterham) maar natuurlijk niet ten koste van de volksgezondheid. Toen de kerncentrale in Tsjernobyl werd gesloten kostte dat ook veel mensen hun baan maar voor de volksgezondheid was dat toch echt beter.

Anoniem zei

Vreemd dat er rond ijmuiden maar een enkel meetpunt staat. Is dat werkelijk alles?