woensdag 24 april 2013

Verbazing, deel 2

Onderaan: zebrapad Grahamstraat dat wordt verwijderd. Daar boven: zebra bij Saturnusstraat die blijft. Daar moeten kinderen van gemeente naar toe, omlopen, om over te steken

Pagina 1 verslag hoorzitting
Even terug naar de onbegrijpelijke beslissing van burgemeester en wethouders (B en W) over de zebrapaden op de Planetenweg in IJmuiden. 

Eerst moesten ze weg.

En ondanks het vele verzet (dat twee jaar duurde!), moesten ze echt weg.
En opeens: mochten de zebrapaden blijven. 

Waarom? Een verklaring of uitleg voor die ommezwaai hebben B en W nooit gegeven.

En dat dit. Er werd na het B en W-besluit om de zebrapaden te behouden, toch nog een hoorzitting gehouden voor de degenen die bezwaar maakten tegen het verdwijnen van de zebrapaden. 

Snapt u dat nog? Overbodige exercitie, zult u wellicht denken.

Maar in die vreemde hoorzitting kwam een aantal hele rare zaken aan het licht.

Zo spitste de discussie zich toe op het enige zebrapad op de Planetenweg dat van B en W hoe dan ook weg moet: dat bij de Grahamstraat. 

Het verslag van de hoorzitting vindt u in deze blog. Even op klikken om goed te kunnen lezen.

Pagina 2 verslag hoorzitting
Tegenstanders wijzen verkeersambtenaar Lex Munnik, die B en W vertegenwoordigt, er op dat juist die zebra veel gebruikt wordt door kinderen. Namelijk leerlingen van basisschool Het Kompas (zie pagina's 1 en 2).

De school stond eerst naast de moskee. De school is afgebroken. Nieuwbouw van de school staat ter hoogte van Het Baken/Vomar. 

Munnik zegt: De school is verhuisd. Dus een zebra is niet meer nodig. 
Tegenstanders: Maar de kinderen moeten toch nog steeds oversteken om de nieuwe school te bereiken?
Munnik zegt: Dat klopt.

En die tegenstrijdigheid van Munnik snap ik dan weer niet.

Munnik vervolgt: anders liggen de zebrapaden te dicht bij elkaar. Dat is onveilig. De kinderen moeten gebruik gaan maken van de zebra bij de rotonde of van de zebra bij de Saturnusstraat. 


Pagina 3 verslag hoorzitting
Ik heb gerekend. Dat is in beide gevallen 260 meter omlopen. Denkt u dat kinderen dat doen? Of rechtstreeks de weg zullen oversteken? Ik weet het antwoord wel.
Pagina 4 verslag hoorzitting

5 opmerkingen:

Aanschouwer zei

Het wordt denk ik tijd dat de beleidsambetnaren net als de Wethouders elke 4 jaar opnieuw gekozen worden. Al jaren bepalen zij het (voor de meeste burgers soms onbegrijpelijke) beleid, maar de Wethouder wordt verantwoordelijk gehouden als blijkt dat het een blamage is geworden. En dat gebeurd iets te veel in velsen. De arrogantie wordt te groot.

Anoniem zei

In het verslag staat ook dat er uit onderzoek blijkt dat kinderen heen naar school en terig naar huis andere routes nemen.
Misschien dat ze eens afwijken omdat ze met een vriendje meelopen, maar over het algemeen zal ieder kind dagelijk dezelfde route afleggen lijkt mij.
Ook word er regelmatig over schijnveiligheid gesproken, en dat een zebrapad iets vrijblijvends is.
We leren onze kinderen allemaal dat je bij een zebrapad veilig kan en mag oversteken.
De automobilisten kunnen wellicht gewaarschuwd worden met borden en spandoeken als de scholen weer beginnen na een vakantieperiode, zolas je door het hele land vaker ziet.
Feit is , zie zebrapaden zijn gewoon nodig!

Ina de Vos zei

als reactie op Anoniem: de kinderen die heen een andere route nemen als terug gaat over de kinderen uit Santpoort-Noord. Daar is een paar jaar geleden op afstand van nog geen 10 meter een tweede zebrapad aangelegd omdat 'uit onderzoek gebleken is dat kinderen 's morgens een andere route willen lopen dan 's middags'.. Dit beweerde de ambtenaar met droge ogen. Dus de kinderen uit onze wijken zijn minder waard dan de kinderen uit Santpoort-Noord..Ook ik heb ons kind geleerd over te steken bij een zebrapad, overigens wel voorzichtig en goed blijven uitkijken. Ook gaf de ambtenaar aan tijdens de hoorzitting dat het 'best vervelend is voor automobilisten om telkens te moeten stoppen voor een zebrapad'...Ik was aanwezig en heb ingesproken bij deze hoorzitting en ik heb me helemaal kapot geƫrgerd..met mij trouwens meerdere mensen!!

Anoniem zei

(Beleids)ambtenaren voeren het beleid van de gemeente uit. Dus eigenlijk kan je ze het niet kwalijk nemen. Wil je iets veranderen, dan zou je toch echt bij de wethouders en gemeenteraad moeten zijn.

shadow zei

Gewoon alle zebra paden opdoeken, dan kan de bewuste beleids ambtenaar weer punten scoren over de aangereden " kinderen en andere mensen" op de geconstrueerde racebaan door de zebrapaden weer terug te plaatsen.
Al vanaf mijn geboorte weet ik niet anders dat deze zebrapaden er zijn,dus om deze tegenover een eventuele winst tijdsfactor