woensdag 7 september 2011

Velsense scholen bouwen

Het schooljaar is weer begonnen, en dat gaat in Velsen gepaard met bouwactiviteiten.

Zo zijn de Jan Campertschool in Driehuis (lees hier) en de Pleiadenschool in IJmuiden (lees hier) bezig met een nieuw lokaal.


Al heel lang probeerden twee middelbare scholen in Velsen (Felisenum en Ichthus Lyceum) een uitbreiding voor elkaar te krijgen. Voor beide is eindelijk de kogel door de kerk.

Op het Felisenum zit een deel van de leerlingen nu in noodgebouwen.

Vandaag leest u in de IJmuider Courant het verhaal van de architect (tevens overbuurman, tevens
oud-leerling) die de Felisenum-uitbreiding onder zijn hoede heeft.

De architect noemt de uitbreiding van de school in Velsen-Zuid (extra laag op het gebouw aan de zijde van de voetbalvelden): een saaie boel. Maar dat komt doordat hij de sfeer van de school wil behouden. Kleinschalig zonder 'grote gebaren'.

Bovenaan ziet u de tekening van hoe de uitbreiding van het Felisenum er gaat uitzien. Oordeel zelf.

In Driehuis zijn de voorbereidingen in volle gang voor een nieuwe vleugel met achttien lokalen. De twee onderste tekeningen laten zien hoe het Ichthus er straks uitziet.

Het schoolplein is nu afgesloten en er staan noodlokalen op het terrein van de Marinekazerne. Lees bij de brieven alle instructies voor de leerlingen.

In het schoolmagazine vertelt de rector meer over de uitbreiding.

Geen opmerkingen: