dinsdag 16 november 2010

De gemeente moet zich aan de wet houden

Er zijn problemen met het moeizaam tot stand gekomen, laatste uitbreiding van Velserbroek.

Van de gemeenteraad mogen er maximaal zeventig woningen tussen Grote Buitendijk en snelweg A9 worden gebouwd. Veel meer woningen, driehonderd, komen op het terrein De Hofgeest: het terrein van voetbalclub VSV en omgeving. VSV verhuist naar de Grote Buitendijk.

Velsense ambtenaren hebben het gemeenteraadsbesluit bekeken op uitvoerbaarheid. ,,Er blijken allemaal dilemma’s voor geluid, verkeer en verkoopbaarheid van de woningen. Daarvoor zijn oplossingen bedacht’’, legt een gemeentewoordvoerder uit.

Interessant. Gisteravond kwam een ambtenaar naar wijkplatform Velserbroek om er over te praten. Maar hij mocht over de dilemma’s en oplossingen niks zeggen: alleen over de te volgen procedure.

Vanavond krijgt de gemeenteraad wel uitleg. Maar in een besloten zitting (benieuwd of de SP er bij is).

Morgenavond krijgen ‘belanghebbenden’ in Velserbroek uitleg. Zie de brief van de gemeente op de blog. Even op klikken om te lezen. De actiegroep Velserbroek-Oost heeft al grote bezwaren.

Wilt u als Velserbroeker, of als ander Velsenaar weten wat er aan de hand is met het bouwproject?

Helaas.

De krant mag niet weten wat de dilemma’s en voorgestelde oplossingen zijn.

De krant is niet welkom bij de gemeenteraadsvergadering.

De krant mag van de gemeente ook niet aanschuiven bij de bijeenkomst van belanghebbenden morgenavond.

Het lijkt me dat de burgers van Velsen gewoon recht hebben op die informatie. De gemeente moet zich houden aan de Wet Openbaarheid Bestuur. ,,Maar we willen het proces niet verstoren’’, zegt de gemeentewoordvoerder. Dat is geen uitzonderingsgrond om dit allemaal geheim te houden.

2 opmerkingen:

Peter Luit zei

Actiegroep Velserbroek Oost had aanvankelijk bezwaren over de wijze waarop het programma was samengesteld. Na goed overleg is besloten tot een meer interactief programma.

De avond was met een enorme hoeveelheid betrokken inwoners zeer geslaagd. Scenario B toont een prachtig stuk werk van de participatie tussen Actiegroep Velserbroek Oost, VSV, ontwikkelaar Westwijk en de gemeente Velsen.

Natuurlijk zijn er nog vele grotere en kleinere problemen op te lossen. De actiegroep zal dan ook blijven waken op een juist uitvoering, opdat scenario B niet wordt aangetast.

De groep zal echter niet ingaan op individuele klachten omtrent het plan. Na 8 jaar intensief belangen behartigen voor het gehele gebied Grote Buitendijk wordt het tijd voor de individuele burger zelf.

Met name aan het gebied Hofgeest leven nogal wat bezwaren. Maar de afgelopen 2 jaar heeft daar niemand het gevoel gehad om de belangen aldaar te bundelen.

Fokke Zaagsma zei

Tja, De Hofgeest... Het oorspronkelijke plan, waar alles mee begon en waar alle discussie over was, ging om bouw van veel woningen aan de Grote Buitendijk.

Bij de krant hebben we ook nog steeds over plan De Grote Buitendijk.

Maar in feite is het nu het plan De Hofgeest geworden: daar worden verreweg de meeste woningen gebouwd. Niet aan de Grote Buitendijk.

Overigens heeft woensdag een verslaggever van de IJmuider Courant zich onder de genodigden begeven. We zullen vrijdag over de dilemma's berichten.

Fokke