maandag 17 augustus 2009

De klokkenluidersbrief

Tijdens mijn vakantie bleek een brief voor me te zijn bezorgd. ’Vertrouwelijk, redactie IJC, Fokke’ staat er op. Het is de klokkenluidersbrief. Ik was er niet, dus collega Bart Boele tikte er afgelopen week zijn toetsenbord op stuk.

Na de klokkenluidersbrief roepen oppositiepartijen om actie.
Burgemeester en wethouders (B en W) reageren boos.
Het blad Binnenlands Bestuur, dat Velsen al langer volgt (lees bijvoorbeeld hier en hier), dook op de affaire.
’Verziekte sfeer’ en ’rollebollende bestuurders en ambtenaren’, schreef het blad.
Een andere site spreekt over ’oorlog tussen sexen’.
RTV Noord-Holland maakt radio- en tv-opnamen. Kijk hier, met het persbericht als reactie van B en W.


Verhalen zat. Vraag blijft: wat staat er nu eigenlijk in die open brief? Nou, hier staat 'ie. Klik even op de ingescande pagina's en je krijgt hem leesbaar op je scherm.

Gemeentesecretaris Mathilde Zierikzee is de gebeten hond. Zij wordt in de IJmuider Coruant met name genoemd omdat ze een eerder conflict met de ondernemingsraad van het stadhuis achter de rug heeft. Daarbij draaide het ook om haar opstelling. De namen van de twee andere ambtenaren die in de brief worden aangevallen, heb ik weggehaald. Anoniem tot schuld of onschuld is bewezen. De omstreden bijlage heb ik weggelaten.

Gemeentesecretaris Mathilde Zierikzee zegt in de IJmuider Courant:
,,Er zijn veel veranderingen doorgevoerd in de ambtelijke organisatie, daar is kennelijk niet iedereen blij mee. Maar B en W hebben tot die veranderingen besloten en de fractievoorzitters zijn steeds ingelicht. Dat je als algemeen directeur/secretaris dan de kop van jut kunt zijn, hoort bij je functie. Maar dit is onder de gordel. Een brief zonder onderbouwing vol met sneren. Bij veranderingen hoort wrijving en ik ben wel iemand die dan het conflict niet uit de weg gaat om de dingen helder te krijgen. In Velsen moest nogal wat veranderen.’’

En wethouder Karel Ockeloen zegt: ,,Ambtenaren geven advies, de wethouder beslist. Daarbij mag hij afwijken van dat ambtelijke advies. Dat is de rolverdeling. Die was niet vanzelfsprekend toen dit college begin 2006 aantrad. Het was gebruikelijk dat ambtenaren een voorstel naar het college B en W stuurden waar dan over werd beslist. Maar wij vroegen nog wel eens aanvullend advies. We kregen vervolgens de indruk dat daar niets mee gebeurde en we konden ook niet controleren of dat wel of niet zo was.’’

Plat gezegd was de vraag wie er nou de baas was in het stadhuis: de ambtenaren of B en W. Met de komst van interim-secretaris eind 2006 Mathilde Zierikzee werd duidelijk dat er nog meer moest gebeuren. Dat heeft ze gedaan, onder meer met het invoeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken maar ook een mentaliteitsverandering. Te beginnen bij de directie, vervolgens de managers en de werkvloer.

Zierikzee verkondigde haar missie: B en W zijn benoemd door de gemeenteraad, zij zijn de baas. ,,Bij elke verandering hoort wrijving, maar zonder wrijving geen glans’’, zegt Zierikzee.

Bart Boele zegt nu: klokkenluiders, kom met bewijzen. Dat is zo. Maar ik zeg ook: B en W, meteen dreigen met het strafrecht is een slecht signaal. Dat schrikt zeker andere klokkenluiders af. Die reactie van B en W tekent ook de verhoudingen in het stadhuis.

Geen opmerkingen: