vrijdag 13 februari 2009

Velserbroek: solliciteren naar motie van wantrouwen

Wie is de baas van de gemeente Velsen? De gemeenteraad!

Wie beslist over de toekomst van de weilanden aan de Grote Buitendijk in Velserbroek? Dat is de gemeenteraad!

Uit zeven plannen kan hij straks kiezen.

Burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van de gemeente, hebben hun voorkeur al uitgesproken. Hun model drie moet het worden. Maar: de raad beslist.

Waarom verzwegen burgemeester en wethouders het instellen van de WVG in Velserbroek voor gemeenteraad en inwoners?

Gisteravond kwam tijdens de gemeenteraadsvergadering de aap uit de mouw.

Antwoord: B en W stelden de WVG alleen in om hun eigen plan, model drie, te realiseren. Lees maar.

Dus: B en W negeren dat de raad het voor het zeggen heeft. Dat de keuze nog niet gemaakt is.

Dit is toch solliciteren naar een motie van wantrouwen?

Was de raad gisteravond met stomheid geslagen? Was de raad collectief boos omdat hij genegeerd werd? Nee. Nee. Nee. De Velsense gemeenteraad accepteerde het. Geen raadsbrede afkeuring. Wat nou controlerende macht. Tandeloos. Niet eens een kunstgebitje.

PS: Telstarfans zijn lief.

De foto van de Grote Buitendijk is van de Actiegroep Velserbroek Oost.

Geen opmerkingen: