dinsdag 23 december 2008

Bukken voor de tomaat

De SP Velsen beloofde het in haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen:

,,We blijven weg bij besloten vergaderingen, tenzij het gaat om bijvoorbeeld privacy van personen of voorkomen van speculatie.''

Maar dat doet de SP niet. Ook niet bij de besloten vergadering over de wijkplatforms van 15 december, zoals ik schreef. Kijk hier.

De SP heeft recht op weerwoord. Al is Plasterk het er niet mee eens.
De brief van de SP:

Velserbroek 22-12-08


Achterkamertjes politiek

Beste Fokke Zaagsma

Door het verzoek van Johan Zwakman aan de mensen op zijn verzendlijst, waartoe ik ook behoor, heb ik jouw web-log bezocht.

Omdat ik fel voor vrije pers en vrijheid van meningsuiting ben zal ik zelden de behoefte voelen om te reageren zoals ik nu doe. Ik voel mij echter in mijn persoonlijke en mijn politieke integriteit aangetast, dus nu toch deze reactie mede namens de raadsfractie en het afdelingsbestuur.

Ja, wij zijn tegen achterkamertjes politiek. Politiek zoals bedreven tijdens de vaststelling van het waterland akkoord of tijdens het lijmen in de college crisis, nog niet zolang geleden.

Van die overleggen hebben gemeenteraad en overige burgers nooit een volledige verantwoording gekregen, of zoals in het laatste geval, in zijn geheel niet.

Fokke, een vergadering in de raadszaal met alle politieke fracties op oorlogssterkte, alle wijkplatforms idem, stichting welzijn en de woning corporaties in de binnenring en vele tientallen burgers op de tribune, kun je toch moeilijk een achterkamertjes overleg noemen.

Dat de pers niet uitgenodigd was en er geen griffieverslag van de bijeenkomst werd gemaakt, is door Frits Vrijhof, de SP fractievoorzitter, tijdens die zitting zeer scherp veroordeeld.

Wanneer de wijkplatforms op een zeker moment uit de vergadering zouden zijn weggelopen, zouden zeker meerdere partijen hen gevolgd zijn.
Wij zijn echter van mening dat de platforms en de democratie er niet mee gediend zouden zijn wanneer wij de vergadering, zoals hij nu liep, zouden hebben verlaten.

Wij zijn er van overtuigd dat zeker door de SP inbreng op deze vergadering en het consequent optreden van de SP in het gehele Wijkplatform dossier, er nu ook bij de partijen die verantwoordelijk waren voor het om zeep helpen van die platforms in de vorige raadsperiode, een behoorlijke kentering is waar te nemen.

De wethouder heeft zich dan ook tijdens deze vergadering genoodzaakt gevoeld om de heldere uitlatingen ten nadele van de platforms, volledig terug te nemen.

Dat hadden wij nooit bereikt door weg te blijven of weg te gaan.
Fokke, het door jou uitgegeven stemadvies laat ik voor wat het is. Een prive zaak van jou, die bestrijd ik niet. Wel de er bij gegeven toelichting, waarvan acte.

Een advies? Blijf journalist of wordt politicus, dan komen wij elkaar zeker nog tegen.

Tom Kruisman
Steunfractie lid SP fractie Velsen.


Laat ik dit zeggen: SP, wat je belooft, moet je doen.
Ik geef geen stemadvies.
Ik ga niet de politiek in.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Fokke,..... waarvan akte!
Ik had graag mijn stem op je uitgebracht. Ik hou wel van dit soort journalistiek. Ga door, ga door.

Anoniem zei

fokke de aanhouder wint...straks zit je in de raad,altijd nog iets om
naar uit te kijken wie weet......

Anoniem zei

Er stond bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen toch een journalist op de lijst... als ik me niet vergis bij de lgv

Fokke Zaagsma zei

Ja, dat was Marco Mekenkamp. Toen hij op de lijst van de LGV stond is hij meteen gestopt als medewerker van de IJmuider Courant. Dat gaat niet samen.
Fokke

Fokke Zaagsma zei

O ja. Voordat ik ervan beschuldigd wordt tegen de SP te zijn, zal ik nog maar even wat in de herinnering roepen.

- Het kiezersbedrog van de PvdA Velsen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2006 werd beloofd te strijden voor woningbouw op de NAM-kade in Velsen-Noord. Kort na de verkiezingen kwam PvdA-wethouder Korf (ruimtelijke ordening) met een voorstel naar de gemeenteraad om af te zien van woningbouw op de NAM-kade.

- Het CDA. Prachtig dualistisch bezig, recht door zee, duidelijke mening op basis van afgewogen argumenten. Maar als conclusie het vertrouwen opzeggen in wethouder Korf en dan na een crisis toch maar weer meedoen aan de coalitie waarin Korf blijft zitten - dat is weer niet rechtlijnig.

- Democraten 66 Velsen beloofden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 dat de weilanden aan de Grote Buitendijk in Velserbroek groen zouden blijven. Maar ze steunen een jaar later toch de mogelijk dat er gebouwd wordt.

- Wie vult aan over andere partijen?