dinsdag 23 september 2008

Ziek van Corus?

Word je ziek van Corus? Zo ziek van de uitstoot dat je er zelfs dood aan gaat?

De onrust is er. Door de Zembla-uitzending. Minister Cramer beloofde daarop een onderzoek door het RIVM.


Daarover nu nieuws in de krant en op de site. Gisteren en vandaag.

Maar wat onderzoekt het RIVM eigenlijk?

Nou, dit:


- het gaat na welke stoffen Corus uitstoot;

- het kijkt hoeveel van bepaalde gevaarlijk stoffen in lucht, water en bodem in de omgeving van Corus terechtkomen;

- het kijkt of er een verband is tussen Corus en de gezondheid van mensen die in de omgeving wonen;


- bij huisartsen rondom Corus worden gegevens opgevraagd over astma en COPD om te kijken of het vaker voorkomt dan elders in Nederland;


- bij de GGD Kennemerland en het Integraal Kankercentrum Amsterdam wordt nagegaan of rondom Corus meer kanker voorkomt dan in de rest van Nederland;

- die gegevens over kanker-, astma-, en COPD-patiĆ«nten rondom Corus worden gecombineerd met gegevens over de verspreiding van onder meer zware metalen, fijnstof, PAK’s, dioxines, benzeen, NO2 en SO2 rondom Corus;

- er wordt nagegaan wat de afgelopen twintig jaar bekend is over uitstoot van stoffen door Corus die ziektes kunnen veroorzaken;

- er wordt gekeken of rondom Corus stoffen in ongezonde concentraties aanwezig zijn of zijn geweest.

Misschien geeft dat antwoord op de vragen bovenaan dit stukje. Misschien. Want een causaal verband met Corus is, denk ik, haast onmogelijk aan te tonen.Geen opmerkingen: