zondag 9 juni 2013

Gemeente wil investeren in IJmuiden aan Zee

Beoogde verandering IJmuiden aan Zee (Kustvisie)
Hoe staat het eigenlijk met het meest ambitieuze bouwplan in de gemeente Velsen? 

De volledige verandering van IJmuiden aan Zee in een bruisende, moderne badplaats met veel woningen, horeca en terrasjes? Ofwel: de Kustvisie.
 

Die ligt al lange tijd op zijn gat: lees hier en hier.  

De horecaondernemers op de Kennemerboulevard wilden niet langer wachten, die hun panden in eigendom hebben, wilden niet langer wachten

Vorig jaar kwamen ze (verenigd in Exploitatiecoöperatie Seaport Boulevard IJmuiden) met een eigen plan met twee gebouwen voor winkels, horeca en woningen op het meest westelijke deel van de boulevard. Bureau Lux ontwierp een plan voor ze. 

Burgemeester en wethouders reageerden 'zeer positief'.


Lege Kennemerboulevard
Maar wijzen het nu alsnog af, zo staat in hun reactie in het bestemmingsplan Zeezicht

Daarin staat: 
,, Aan het ingediende bouwplan kan geen gehoor worden gegeven. De financiële onderbouwing is onvoldoende en de ruimtelijke onderbouwing, met name op het gebied van externe veiligheid, is vooralsnog onvoldoende om bouwmogelijkheden voor een woonfunctie op deze locatie op te nemen in het bestemmingsplan.''

Hoe nu verder?


In de laatste Perspectiefnota van de gemeente zeggen burgemeester en wethouders wat zij willen. Het lukt de eigenaar van het grootste deel van het gebied, zeg maar simpelweg de directeur van jachthaven Marina Seaport, niet om een om projectontwikkelaar te vinden. Dus, stellen burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad:


Horeca probeert mensen van parkeerplaats naar boulevard te lokken
- Velsen moet vanaf 2015 ook investeren in de bouwplannen in IJmuiden aan Zee. Anders blijft de boel maar in het slop zitten. Ze wil meebetalen aan bouwplannen waar de markt nu geen brood in ziet. Zo zou de Kustvisie aantrekkelijk kunnen worden voor de markt om wel te investeren;

- Hoeveel Velsen wil investeren, wil ze volgend jaar laten onderzoeken. Onderzoek mag maximaal 2 ton kosten;


- Volgend jaar doen ambtenaren een voorstel aan burgemeester en wethouders hoe de Kustvisie aangepakt kan worden;


- De gemeenteraad moet de Kustvisie hoe dan ook herzien. Een raadsvoorstel wordt voorbereid. Belangrijke wijziging: de gemeente moet niet zoals nu alleen een kaderstellende rol hebben (wat mag wel en niet), maar ook een regierol (zorgen dat er iets gebeurt).


Zou het wat worden?

2 opmerkingen:

Christa zei

De ambitieuze plannen die 'men' met IJmuiden aan Zee had, hebben gewoon niet gewerkt. Ook in de begintijd, toen nog wél alle zaken open waren en iedereen nog vertrouwen had in het project, liep het niet. Moet je (zeker in deze crisistijden) dan geld blijven pompen in iets wat geen levensvatbaarheid heeft?

IJmuiden aan zee een bruisende badplaats met veel woningen, horeca en terrasjes. Hou toch op zeg. De woningmarkt ligt op zijn gat, laat staan voor dure woningen aan zee. En 'bruisend'.. tja. Het blijft IJmuiden. Gezellig zal het er vast wel zijn voor de families die daar hun strandhuisje hebben of de mensen die een dagje naar het strand gaan. Maar luxer en bruisender zal het nooit worden.

Anoniem zei

zoals gewoonlijk in deze gemeente,
is het weer vijftig jaar telaat