dinsdag 9 oktober 2012

Wegsturen bij Project X, mag dat zomaar?

Ze deden het prima hoor, de twee wijkagenten. Afgelopen zaterdag stuurden ze tientallen jongeren weg bij sporthal Zeewijk in IJmuiden. De jongeren wilden daar een IJmuidens Project X-feestje houden.

Er was maar één klein incidentje, dat meteen door een filmpje op internet wordt uitvergroot. GeenStijl nomineerde de agenten wel meteen voor de Engelen Geduld Award.

De gemeente was bang dat er rellen zouden ontstaan zoals in Haren. Maar de wijkagenten stuurden jongeren op de fiets, scooter en in de auto consequent weg. Als ze dat niet hadden gedaan, had er die avond een groep jongeren bij de sporthal gestaan die een feestje waren begonnen. 


In de wijde omgeving speurde de politie naar jongeren die naar Project X IJmuiden wilden komen. Zo zagen ze op de Lange Nieuwstraat een stel jongeren lopen met een krat bier. 

Maar die bleken op weg naar een ander feestje. En dat mag. Een jongen die met een blikje bier in de buurt van de sporthal liep, werd gemaand niet met dat blikje in de buurt van de sporthal te komen. Dan zou ’ie problemen krijgen.

Inzet van de wijkagenten was ongetwijfeld een bewuste keuze van de politie en Velsens burgemeester Weerwind, die die avond de pikettelefoon op zak had. 

De wijkagenten kennen hun pappenheimers. Zo zagen ze zaterdagavond in de buurt twee beruchte raddraaiers lopen en waren er alert op dat die niet bij de sporthal verschenen.

Maar je kunt vragen stellen op welke juridische basis de politie zaterdagavond iedereen wegstuurde. Dat gebeurde met ’een zeer dringend tot vriendelijk verzoek om te vertrekken’. Of wat meer duidelijk tegen de jongeren: ,,Wegwezen, naar huis, kopje thee drinken met een koekje en niet meer terugkomen.’’ Maar Nederland is geen politiestaat. Je mag vrij op straat staan, waar je wilt. Ook in groepen. 


Weerwind heeft geen noodverordening of noodbevel toegepast. Of zou hij de nieuwe Voetbalwet (lees hier en hier) gebruikt hebben? Ik denk het niet.
 

En dan nog even over die raadselachtige organisator van het Project X-feest. Hoewel gemeente en politie lieten weten dat er geen vergunning was afgegeven en de sporthal niet was verhuurd, ging die persoon maar door met het uitnodigen van mensen. Tot op het laatste moment.

De facebook van Project X IJmuiden blijkt van ene Jelilah Bleumink. Waarvan geen spoor te vinden is op internet. Ze is ook niet door de politie te achterhalen. Niemand gelooft dan ook nog dat die Bleumink echt bestaat. Zeker nu haar profielfoto gewoon gejat blijkt. Kijk hier maar.
 

PS: Nieuwe horeca in Santpoort-Zuid, in oude station

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Fokke, je was zeker net weg toen ik het aan Nick vroeg. Het is een artikel in de APV:

HOOFDSTUK 2. OPENBARE ORDE
AFDELING 1. BESTRIJDING VAN ONGEREGELDHEDEN
Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

1. Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.
2. Hij die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.
3. Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.
4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.
5. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties externe site.

groeten,
Ko van Leeuwen

Anoniem zei

Fokke, je bent spijkers op laag water aan het zoeken. Je had liever dat de politie het uit de hand had laten lopen. Dan had je er natuurlijk veel meer sensatiekrant mee kunnen vullen dan nu. Jammer.

Fokke Zaagsma zei

Beste anoniem,

Dat is 'jumping to conclusions'. Ik schrijf juist dat de politie het goed gedaan heeft.

Je leest duidelijk niet de IJmuider Courant. Die kun je toch onmogelijk verwijten dat we 'sensationeel' bericht hebben over Project X IJmuiden.

Als journalist wordt van je verwacht dat je vragen stelt bij alles, en niet alles voor zoete koek slikt. Dus ook: mag de politie zomaar mensen wegsturen?

En dankzij Ko van Leeuwen (zie boven) weten we: ja, dat mag. En dat kan.

Fokke

Anoniem zei

ja hoor een project X mag zo maar .
wetten tegen digen kun je over al voor maken , war ligt de grens precies in deze zaken hoeveel wetten hebben we eigenlijk nodig .
nee vernielingen van andermans eigen dommen is zeer fout, rommel op straat gooien ook .ram je eigen auto maar in elkaar of je eigen ruit in gooien , en gooi de troep in je eigen tuin !!!!
volgens my kan zo een feest ook zonder de fout in the gaan dan zou het nog echt iets kunnen worden ook iets haal baars en iets nieuws