maandag 6 april 2009

RKZ en wat de IJmuider Courant meent te kunnen weten

Ze zijn boos. Velsense raadsleden. Op mijn blog over het RKZ. Over Bart Boele zijn column in de IJmuider Courant.
Reacties van GroenLinks en van de ChristenUnie.

En van fractievoorzitter Marianne Vos van Velsen Lokaal.

Zouden ze mijn en Barts pleidooi begrepen hebben?


Hier de reactie van Vos (foto):

RKZ-actie en wat de IJmuider Courant meent te kunnen weten.....

Velsen Lokaal vraagt zich af waarom de IJmuider Courant zo gekleurd en volkomen verkeerd een voorstelling van zaken geeft aangaande de acties rond het behoud van het Rode Kruisziekenhuis. Iedere journalist mag een eigen mening hebben, maar dat moet dan wel op zijn minst gebaseerd zijn op de werkelijke feiten. Daarna mag er alles geschreven en gezegd worden.
Als de IJmuider Courant zich enigszins had verdiept in wat politiek Velsen doet, dan was deze krant niet met onzinnige indianenverhalen gekomen over de wijze waarop wij als politiek handelen.

Voor alle duidelijkheid:
- direct na het verschijnen van de berichten van de directie en bestuur Rode Kruisziekenhuis over de door hun gewenste locatie, hebben de meeste politieke partijen fel gereageerd. Actieplannen werden bedacht om met argumenten richting het RKZ hen tot andere gedachten te brengen;

-alle fractievoorzitters waren het erover eens dat het goed zou zijn in deze zaak, dat alle partijen samen met het College van Burgemeester en Wethouders hun krachten zouden bundelen. Partijpolitiek bedrijven zou de zaak eerder verzwakken dan sterken. Daarover was de SP het helemaal eens en sloot zich zonder voorbehoud aan bij de gezamenlijke afspraak om niet meer als partij de barricades op te gaan;

-zo geschiedde. De afspraak was klip en klaar: partijen gaven hun argumenten en acties door aan elkaar en het college en met elkaar stemden we af wat de vervolgstappen zouden zijn;

-het burgerinitiatief werd direct van af het allereerste moment omarmd door álle partijen en college. De eerste handtekeningen werden door de fractievoorzitters gezet op de maagdelijke lege blaadjes. Afgesproken werd dat vanuit de gemeente het burgerinitiatief zou worden ondersteund met hand- en spandiensten, maar dat er een scheiding zou zijn om elkaars belangen zo zuiver mogelijk te houden. Bij de publieksbalie van het stadhuis stond prominent een tafel voor de handtekeningenactie klaar. Daarvan is goed gebruik gemaakt.

-al snel bleek dat de SP weldegelijk partijpolitiek aan het bedrijven was. Eén van hun fractieleden stond vooraan op de barricade van het burgerinitiatief en wilde van alles en nog wat organiseren onder de vlag van de SP met bijvoorbeeld een politiek café. Dat was natuurlijk volstrekt tegen onze afspraken in. We zouden het toch sámen doen?
Er was niets aan de hand geweest als de SP overal meldde dat dit fractielid op persoonlijke titel stencils zou nieten of kopiëren. Maar dat gebeurde bewust niet. Overal meldde hij zich aan namens de SP. Het is immers een leuke aanloop naar de verkiezing van de gemeenteraad en de SP gebruikt dan ook dankbaar een zaak als deze, die menig Velsenaar beroert. Door deze zeer onsportieve opstelling en schending van afspraken kan de zorgvuldig uitgezette strategie lelijk in de gevarenzone komen.

De vraag komt dan ook naar boven waarom de IJmuider Courant zo onprofessioneel handelt in haar berichtgeving. Om tweespalt te zaaien in deze kwetsbare zaak? Gebrek aan echt nieuws? Wat wil de krant daarmee bereiken?

Velsen Lokaal vindt samen met de meeste partijen dat het de zaak voor het behoud van de Rode Kruisziekenhuis beslist geen goed doet als onze intenties bewust of onbewust worden gebagatelliseerd dan wel foutief worden geïnterpreteerd.Velsen Lokaal houdt zich aan afspraken.
Wij willen in gezamenlijkheid een goed doordachte strategie volgen om met sterke argumenten te vechten voor het behoud van de RKZ in de directe nabijheid van onze gemeente. De handtekeningenactie is daarbij een geweldig goed initiatief geweest en het resultaat is overweldigend. Alle lof! Ook dat is voor onze strategie heel belangrijk en waardevol.

Driehuis, 4 april 2009
Marianne Vosfractievoorzitter Velsen Lokaal

7 opmerkingen:

Unknown zei

Fokke,

wel of niet jullie(bart) boodschap begrepen hebbend,Jullie hebben de boodschap van de gemeenteraad in ieder geval niet begrepen.

Als er een afspraak gemaakt wordt om rond het RKZ gezamenlijk op te trekken dan doe je dat.

In dit geval is het gezamenlijk belang groter dan het 'politieke' eigen belang.

Remco zei

Ach politiek, breek me de bek niet open...

Fokke Zaagsma zei

Klaas (van GroenLinks),

Onze boodschap: jullie hadden openlijk en voluit de Velsense actiegroep moeten steunen. Zoals de SP deed. Dat jullie ook moeten doen. Dat verwachtten de Velsenaren van hun volksvertegenwoordigers.

Fokke

Klaas (Nick) Strooker zei

Fokke, de actiegroep is ondersteund met het zetten van de handtekening.

Als raad heb je ook je 'eigen' verantwoordelijkheid in deze zaak.

En dat was en is een gezamenlijke lobby naar het bestuur van het RKZ.

Met dit 2 sporen beleid, raad en de actiegroep, is de druk op het bestuur groter dan dat je als raad alleen de actiegroep had ondersteund in haar activiteiten.

BaM zei

De krant wist volgens mij niet dat het beleid van de gemeenteraad was om terughoudend te zijn met de handtekeningenactie.De krant dacht dat ze in het stadhuis zaten te slapen. Dit is de schuld van diezelfde politiek. Die had de krant over hun standpunt moeten informeren. Dan nog had de krant het evengoed oneens met de politiek kunnen zijn maar dan op de juiste gronden.

socialist zei

Voor alle duidelijkheid: de SP heeft de ondersteuning aan Wil Kramer toegezegd op 28 januari. Dit was ruim voor de afspraak tussen de fractievoorzitters op 4 februari. Daarna heeft de partij nooit onder eigen vlag actie gevoerd. De keren dat de SP genoemd werd gebeurde dat door Wil Kramer en Bart Boele.

Fokke Zaagsma zei

Nou, neem me niet kwalijk, socialist:

Dat is niet zo.

Je kunt nog steeds op de site van SP Velsen online je handtekening zetten voor behoud van het RKZ.

Zie www.velsen.sp.nl

Op de site vind je meerdere artikelen over hun steun aan het comité.

Fokke