dinsdag 31 maart 2009

De onbegrepen brief van Wil

Nooit maakte de gemeente bekend dat er handtekeningenlijst in het IJmuidense stadhuis lag voor behoud van het RKZ in Beverwijk (foto onder).

Geen persbericht werd er over verspreid, niks er over op de website. Zou ze sieren: ‘Kom burgers van Velsen, wij willen dat het RKZ blijft, steun ons en zet uw handtekening in het stadhuis! De gemeente Velsen.’

Toen kwam de ingezonden brief van Wil Kramer (foto boven) in de IJmuider Courant. Die liet niets te wensen over. Lees hem hieronder.

Donderdag is de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering. Zullen ze handschoen oppakken? Zullen ze reageren? Ze hebben wat uit te leggen! Behalve de SP: die snapte als enige dat de Velsense kiezers boos waren, en hardop steun willen horen van hun volksvertegenwoordigers.

De brief van Wil:

,,Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorop zij gesteld dat ik tot u spreek op persoonlijke titel. Toen de verhuizing van het Rode Kruis Ziekenhuis in de openbaarheid kwam, is de IJmuider Courant in de persoon van Bart Boele daarop ingesprongen in zijn column 'Wat nou, bek houden'.


In die column stelt hij aan de kaak de traagheid van de gemeenten Velsen en Beverwijk, die te laat Velsen-Noord onder de aandacht van het RKZ hebben gebracht. En hij stelde dat wij onze bek moesten opentrekken. In de zin: 'Waar een Wil is, komt een ziekenhuis', vond ik mijn inspiratie.

Ik nam het initiatief voor een handtekeningenactie, die in brede lagen van de bevolking weerklank heeft gevonden. Ook de SP heeft zich niet onbetuigd gelaten en mensen vrij gemaakt om de actie te ondersteunen.


Ik ben begonnen met inzamelen op de avond waarop de profielschets van de nieuwe burgemeester werd gemaakt. Op die avond hebben alle aanwezige wethouders, fractievoorzitters en raadsleden hun handtekening gezet.

Maar ik mocht daar geen enkele affiniteit van de politiek met het 'burgerinitiatief' uit distilleren. Wat drijft het bestuurlijk apparaat tot deze angst?

Gaandeweg het inzamelen van de handtekeningen, heb ik zoveel negatieve reacties over het functioneren van het gemeentebestuur en de gemeenteraad, vooral wat betreft het verloren gegane Zeeweg Ziekenhuis, over mij heen gekregen, dat ik besloot om ook mijn 'bek' open te trekken en u om verantwoording te vragen over uw handelen in verband met de actie voor behoud van het RKZ voor Velsen.

Waarom heeft u zich niet als één grote politieke partij achter uw kiezers geschaard en hun noden en zorgen omtrent een centraal ziekenhuis in Velsen tot de uwe gemaakt?


Waarom heeft u zich niet als één man/vrouw achter de actie geschaard, ook als politiek figuur, en niet angstvallig als zogenaamde burger?

Wij, burgers, hebben u gekozen als onze vertegenwoordigers, die aan onze kant moeten staan en acties die in ons midden beginnen, daadwerkelijk moeten steunen.


Waarom heeft u niet ideeën, die tussen u opbloeiden transparant naar buiten gebracht, zodat wij konden zien, dat u zich ook met de zaak bezig houdt?

Transparantie is toch de nieuwe vorm van besturen?

U zou gezamenlijk met ons moeten optrekken en u niet angstvallig in uw eigen wereldje moeten opsluiten en ons er zoveel mogelijk buiten laten, onder het mom van: 'De politiek heeft haar eigen verantwoordelijkheid'. WIJ ZIJN UW VERANTWOORDELIJKHEID.

Voor ons moet u op de bres staan, daarvoor hebben wij u gekozen. Ik verwoord hier wat vele mensen mij hebben toevertrouwd. Wie maakt nu eigenlijk dat de kloof tussen politiek en burgers zo groot is geworden?


De politiek behartigt de belangen van de burgers niet optimaal. Wat je zaait, zul je oogsten. In dit geval geen enkel vertrouwen van de mensen meer in een goede afloop van een zaak die de mensen zo nauw aan 't hart ligt.

Wat is het antwoord van de mensen op politiek falen met de verkiezingen? U mag zelf het antwoord geven.

Wil Kramer-Beijersbergen van Henegouwen

Actievoerder Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk moet dichtbij Velsen blijven"

Zouden ze donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering reageren?

Nee. Vanmiddag stuurden het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad samen een persbericht naar de krant:

,,College en raad laten onderzoeken in hoeverre alsnog een passende oplossing kan worden gerealiseerd voor het RKZ.
Naast het bovenstaande traject van college en raad is er ook een initiatief, onder leiding van mevrouw W. Kramer, waarbij handtekeningen voor behoud van het RKZ zijn opgehaald.
College en raad hebben zeer bewust beide trajecten niet met elkaar vermengd. Een burgerinitiatief is geen burgerinitiatief meer als de politiek zich ermee bemoeit.”

Ze hebben er echt niets van begrepen… Kluitje in het riet. Kloof tussen burger en politiek.

Gemeente Velsen! Uw burgers smeken juist dat u het burgerinitiatief luidkeels omarmt!


(De onderste foto van de gemeenteraad is van Reinder Weidijk)

5 opmerkingen:

Klaas (Nick) Strooker zei

Hoi Fokke,

volgens mij moet je de persberichten van de gezamenlijke fracties nog maar eens goed lezen.

Ina de Vos voorzitter Wijkplatform Zee- en Duinwijk zei

Ik heb zelf op de markt gestaan in IJmuiden en Santpoort-Noord om handtekeningen op te halen. Ik hoefde vaak mijn zin niet eens af te maken want mensen waren blij dat ze een gelegenheid kregen hun gal te spuwen en vooral hun handtekening achter te laten. Zelfs mensen uit Bloemendaal ondertekenden de petitie omdat zij eerder in het Rode Kruis zijn dan in Schalkwijk. Je kunt dus niet zeggen dat het niet leeft. Veel mensen zijn behoorlijk teleurgesteld in de meeste politieke partijen in Velsen: eerst het Zeeweg-ziekenhuis al verkwanseld en nu ook nog eens het Rode Kruis. Veelgehoorde klacht (ook van mij trouwens!!) is dat geen rekening wordt gehouden met mensen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer. Vanuit Zeewijk ben je al een half uur onderweg met de bus naar Beverwijk, laat staan als je nog verder moet reizen. Ja, met de auto is het straks misschien een klein kwartiertje, maar niet iedereen heeft de beschikking over een auto...In Haarlem-Noord staat geen volwaardig ziekenhuis en binnendoor of via de A9 naar Schalkwijk: je mag wel brood meenemen..

Fokke Zaagsma zei

Hoi Klaas,

Ik heb dat persbericht goed gelezen.

Om de stelling nog maar eens te onderschrijven: waarom staat het persbericht van raadn en college niet op de site van de gemeente? Waarom nou weer dat stilzwijgen?

En het persbericht van de raadsfracties van 6 februari, waar jij op doelt, daarin staat dat het actiecomité en de gemeente 'elk vanuit een eigen verantwoordelijkheid alles in het werk zullen stellen'.

Dat is het hem nou: de inwoners van Velsen willen niet apart. Ze willen samen. Samen met hun volksvertegenwoordigers.

Die zich niet moeten verschuilen achter regels en verordeningen: 'het is formeel een burgerinitiatief dus daar moeten we ons niet mee bemoeien'.

Ze moeten luisteren naar wat de mensen vinden, wat de straat zegt.

Dus: Nodig voor de gemeenteraadsvergadeing van donderdag Wil Kramer uit.
Laat haar voor de camera's van Seaport TV haar ingezonden brief voorlezen.
En laat de voorzitter van de gemeenteraad (de burgemeester) daarop reageren.

Fokke

Klaas (Nick) Strooker zei

Hoi Fokke,

bedankt voor je reactie, zal je sugestie over het voorlezen van de brief doorgeven. Mijn invloed hierin is maar klein.

Wellicht kunnen we beide Seaport TV benaderen.

Anoniem zei

Het is eigenlijk niet te geloven.

Wanneer de burgervader of een wethouder bij een 100 jarige of een lintje doorknippen op de foto kan dan moet het 10 keer overnieuw worden gedaan. Want immers hij/zij moet er toch wel goed op staan.
Wanneer er een gemiddelde Velsenaar om een goede medische verzorging vraagt. Is het snel te veel gevraagd.
Daar zijn de heren in het pluche niet voor. Nee wel voor de lintjes en de foto’s.
Wanneer wij om transparantie vragen, iets wat nadrukkelijk gedelegeerd wordt vanuit de regering. Nee dan kan dat weer niet. Wanneer wij, de burgers van Velsen een duidelijk signaal geven aan ONS College en de Raad van Velsen.
Om alles, maar dan ook alles in te zetten om het Rode Kruis ziekenhuis dichtbij Velsen te houden. Dan verwacht je ook dat men dat doet. Immers al deze mensen zijn gekozen door en voor de Velsenaren. Zo is het en zo hoort het.

Maar we zien het weer gebeuren. Nee de leden van de raad en het college gedragen zich weer, ja weer autoritair ten opzichte van hun achterban. Uitgezonderd de SP.
Waar zij zich wel druk om maken is wanneer er een erotisch getint feestje op het forteiland gegeven gaat worden. Want dat kan toch zomaar niet……………
Hier gaan wij ons druk om maken. Geen enkele Velsenaar interesseert het een enkele moer wat ze op het fort doen. Gezien de duizenden handtekeningen opgehaald door enkele Velsenaren. Om het Rode Kruisziekenhuis te behouden dicht bij Velsen. Zou je denken dat de raad en het college zich daar juist druk om dient te maken.

Alleen ik weet zeker gezien de historie van Velsen/IJmuiden dat dit nooit gebeuren zal.
Als voorbeeld denk ik dan aan het Zeewegziekenhuis waar geen enkele moeite voor gedaan werd, de ambulance welke nu niet echt centraal ligt, bedrijven welke niet behouden werden voor Velsen, (Vomar, Overdorp, V&D etc), de Velser affaire welke telkens in de doofpot werd gedouwd, (nu er bijna geen overlevenden zijn gaan we wel even de flinke jongen uithangen) het fiasco wat toerisme heet ( een boulevard met de terraszijde aan de noordkant!!!!!!) tja en ga zo maar door.
En nu kan men ook het Rode Kruis ziekenhuis aan dit beroemde rijtje toevoegen.

Ik hoop dat de “dames en heren” van de raad en het college lekker zullen slapen.
Trouwens dat doen ze al.

En tevens hoop ik dat zij nooit, maar dan ook nooit snel naar een ziekenhuis moeten.

Ik begin mij zo langzamerhand te schamen dat ik een IJmuidenaar ben, met zo een achterbaks zooitje in de raad en het college.