woensdag 4 februari 2009

Onvoorstelbare zet leidt tot roddel

Onvoorstelbaar. Hoe kunnen burgemeester en wethouders (B en W) dat nou verzwijgen? Er is zoveel te doen om de Grote Buitendijk in Velserbroek (foto). En dan houden ze zo’n belangrijke beslissing geheim. Dus: verrassing in Velserbroek.

Gaat de antispeculatiewet, de WVG, Velserbroekers dan niet aan? Hebben ze geen recht op informatie? Hoort zo’n houding nou bij een overheidsorgaan, dat er voor de inwoners moet zijn?

Toen dezelfde WVG van kracht werd voor het centrumplan IJmuiden, maakten B en W dat meteen bekend. Zo hoort het. Handig ook. Wisten de onroerendgoedmannen meteen dat speculeren geen zin had.

Maar nu: ssst. Niks laten weten. Jawel, er was een publicatie in de Staatscourant (lees hier de WVG Velserbroek). Maar wie leest die nou? Alle besluiten die ter inzage worden gelegd, maken B en W bekend. Maar deze niet. Ergens in het stadhuis in IJmuiden ligt de WVG Velserbroek al sinds 20 november ter inzage. Maar dan moet je wel weten dat die er ligt…

Sterker nog: de bezwaartermijn is 19 december verlopen!

B en W informeerden zelfs de gemeenteraad niet na het WVG-besluit. Dat deden ze pas in januari. Wat dan opvalt: geen enkel gemeenteraadslid neemt zijn verantwoordelijkheid en maakt de WVG Velserbroek bekend. Denken zij niet aan hun kiezers? Was het niet een taak van onze volksvertegenwoordigers om de Velserbroekers en andere Velsenaren in te lichten? Er was geen geheimhouding opgelegd.

De handelswijze van de gemeente voedt de roddel. Duidelijk is dat projectontwikkelaar KOM de gemeente te snel af is geweest. KOM is bekend in Velsen. Ze doet dit nieuwbouwproject in Velsen-Zuid.

Er wordt door diverse partijen gezegd dat KOM nog meer kennis had van Velsen. Er zouden zeer nauwe banden zijn met een Velsense ambtenaar. Zou die getipt hebben dat de WVG van kracht zou worden, zo wordt hardop gefluisterd. KOM ontkent. Lees het morgen in de IJmuider Courant.

Geen opmerkingen: