vrijdag 19 september 2008

Overlast van de A208

De A208 gaat op de schop. Maar liefst tien maanden, vanaf de zomer volgend jaar. Zegt de provincie. Die is eigenaar van de weg.

Ik hoorde al verontruste geluiden. Een belangengroep in Santpoort-Noord vreest de omleidingen. Al het verkeer door het dorp.

Santpoort-Noord krijgt het hoe dan ook voor de kiezen. ,,We verwachten dat de geluidsoverlast in Santpoort niet meer dan twee maanden zal duren'', meldt de provincie op de speciale A208-site. Onduidelijk is nog of ook 's nachts wordt gewerkt.

De aanpak van de weg behelst veel meer dan het plaatsen van nieuwe borden met de maximumsnelheid. Zo wordt waar mogelijk de A208 enkele tientallen meters opgeschoven in de richting van Velserbroek.
De vluchtstroken worden weggehaald en er wordt geluidarm asfalt aangelegd. Verder verdwijnen de vangrails.

Daarvoor in de plaats worden brede bermen aan de zijkant aangelegd om te voorkomen dat een auto doorschiet en op de Rijksweg belandt. Bij Santpoort-Noord wordt uit veiligheidoverwegingen wel een afscheiding geplaatst van een meter hoog.
De tekeningen in deze blog geven een idee hoe de A208 er straks uitziet.

Na de veranderingen rijdt een auto maximaal een minuut langer over de A208, zo berekende de provincie. De provincie wil flitspalen langs de A208 plaatsen.

Omleidingroutes zijn nog niet bekend. Maar op de wegwerksite van de provincie staat al wel de tijdspanne van de werkzaamheden. Start 3 september 2009, einde 16 juli 2010. Op deze site worden later ook de omleidingroutes aangegeven.

Geen opmerkingen: