dinsdag 11 maart 2008

Meten met twee maten

De Keetbergflat is een soort paardenbak. Ik leg het uit.

Vorige week: gedonder tijdens de gemeenteraadvergadering. Velsen Lokaal en LGV vertrekken demonstratief uit de raadzaal als gestemd moet worden over een paardenbak in Santpoort-Noord.

,,Wij zijn niet tegen deze bak, maar wel tegen het steeds veranderen van de voorwaarden. Het paardenbeleid is onevenwichtig’’, aldus Gerard Vosse (LGV). ,,Het is niet uit te leggen waarom de ene paardenstal wel wordt toegestaan en de andere niet. Er zijn eenduidige regels nodig’’, voegt Henk Wijkhuisen (D66V) toe.

De stal op volkstuincomplex De Eltahof in Santpoort-Zuid moest weg, maar mag toch blijven. De stal op landgoed Waterland in Velsen-Zuid mocht blijven, maar moet nu weg. De ene plek voor paarden mag blijven van burgemeester en wethouders (B en W). De andere niet. Willekeur.

Het Woningbedrijf Velsen gaat de Keetbergflat in IJmuiden slopen. Op de locatie van de flat moeten zoveel mogelijk woningen terugkomen. Dat wil het Woningbedrijf graag. Minder woningen is immers nadelig voor het Woningbedrijf.


Er ontstaat een probleem. Want de gemeente heeft jaren geleden besloten heel IJmuiden-Zeewijk, waar de Keetbergflat staat, te moderniseren. Dat is vastgelegd in het Masterplan Zeewijk. Goed en overwogen is bedacht hoe Zeewijk eruit moet zien. En dat betekent: geen hoogbouw op de plek van de Keetbergflat.

Bij gebrek aan ambtenaren laat de gemeente het Woningbedrijf een plan maken voor nieuwbouw op de locatie Keetbergflat. Hoe verrassend: daar komt toch hoogbouw uit. Zodat er genoeg woningen terugkomen. Drie nieuwe flats. Van acht, tien en elf verdiepingen. Zie plaatje boven.

B en W stemmen in met het plan van het Woningbedrijf dat eigenlijk de eigen ambtenaren hadden moeten maken. Ze stemmen in, hoewel ze weten dat het niet strookt met het Masterplan Zeewijk.

Dat besluit van B en W kan niet door de beugel, zegt het CDA. In Masterplan Zeewijk staat dat er maximaal twee gebouwen van zeven bouwlagen mogen komen.
B en W gooien het Masterplan Zeewijk opzij omdat het hen goed uitkomt. Aldus het CDA. Want B en W moeten woningen bouwen van de provincie. Dat schiet maar niet op in het centrum van IJmuiden. Dus dan maar in Zeewijk, besluiten B en W. Maar dat is niet afgesproken, zegt het CDA. Het CDA heeft gelijk.

Het is willekeur, zeg ik. Net als bij de paarden. Meten met twee maten.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

overigens nog vreemder was in het artikel, was het woord 'bouwopgaaf'. Nog steeds denken de Velsenaren alsof de gemeente in de 'tang' zit van de provincie. Er werd zelf gesuggereerd dat de extra bouwlagen een compensatie zouden moeten zijn voor het (nog) niet doorgaan van het Centrumplan.

Maar er is helemaal geen opgaaf, het is slechts een wens van de provincie. Dus B&W drukken zelf kennelijk door.

Dus als we 'compensatie' gebieden gaan aanwijzen, doordat andere gebieden om wat voor redenen dan ook, niet doorgaan, moeten we in Velserbroek vooral goed blijven opletten op deze politieke dwalingen van de geest.

Anoniem zei

Ook als je de structuurvisie van de gemeente Velsen bekijkt, blijkt dat hier plaats is voor 2 appartementen en voor Basisschool de zandloper staan ook wonigen geprojecteerd.
Tevens blijkt zoveel nieubouw hier erg gevoelig is, want we komen nu in de groenstrook terecht.
En dat vinden de provincie, milieu en natuurorganisaties niet leuk !
Ook is er gebleken dat na de sloop van de 2 flats op de Dennekoplaan een overschot was aan portiek en galerijflats.
Hoezo RFK ! handje klap werk met wonig bedrijf en projectontwikkelaar