woensdag 9 januari 2008

De wethouder komt vaker

Vanavond naar het wijkplatform IJmuiden-Noord geweest (foto). In De Spil. Buurtbewoners moeten in het wijkplatform overleggen met gemeente en politie.

Wijkwethouder Arjen Verkaik was er niet. Woensdag is namelijk zijn vaste vrije avond. Daar is het wijkplatform niet even blij mee. Ze hebben al eens gevraagd of ze niet een andere wijkwethouder kunnen krijgen. Zonder resultaat. Maar Verkaik heeft inmiddels beloofd vaker te komen.

Er waren vanavond acht mensen. Waarvan één de gemeentelijk wijkbeheerder Piet van Oosterom, één een raadslid en één de vertegenwoordiger van de winkeliers. De wijkagent was er niet.

Vijf buurtbewoners. Dat is natuurlijk veel te weinig om een hele wijk te vertegenwoordigen. Het wijkplatform zoekt dan ook nieuwe leden.

Van Oosterom vertelde dat er in het stadhuis een discussie gaande is. Of de wijkbeheerders in de nieuwe vorm van wijkgericht werken nog wel bij de wijkplatformvergaderingen moeten zijn.

Van Oosterom vindt van wel. ,,Hier hoor ik concrete problemen die de afdeling openbare werken meteen kan oplossen'', zei hij. Prima plan.

Geen opmerkingen: