donderdag 1 maart 2007

De krant is niet gek

In Velsen liggen wethouders onder vuur die de baas zijn en waren van De Meergroep. Ze trekken een middel uit de kast dat zo zwaar is dat we het in al die jaren bij de krant nog nooit hebben gezien.

BURGEMEESTER P.A.G. CAMMAERT
B07.0153
(te vinden in deze collegebesluiten)

Opleggen geheimhouding.
Het college van B&W besluit:
- de geheimhouding die namens het college is opgelegd tijdens de vergadering van het presidium d.d. 19 februari 2007 te bekrachtigen en stelt terzake een raadsvoorstel vast.


Dat gaat over informatie van burgemeester en wethouders over misstanden bij De Meergroep. Gedaan aan de fractievoorzitters. Die krijgen geheimhouding opgelegd. De gemeenteraad wordt gevraagd officieel in te stemmen met die geheimhouding. Dat doen de raadsleden.


Wat is dat voor gekkigheid? Uw volksvertegenwoordigers leggen zichzelf, uit vrije wil, een geheimhoudingsplicht op. Over feiten die iedereen al lang in de krant heeft gelezen. Dat is lekker democratisch.

Iedereen praat erover. Maar de gemeenteraad mag er van zichzelf niet over praten. Hoe wil de raad nu de wethouders ter verantwoording roepen over hun bestuur van De Meegroep? Of moet dat weer in een besloten vergadering?

Meer opvallende zaken. De Meergroep verstuurde twee dagen geleden deze elektronische nieuwsbrief:

,,De Meergroep verschijnt de laatste tijd negatief in het nieuws door gebeurtenissen in het verleden en dat is pijnlijk, vooral voor de medewerkers. Suggesties in de pers over interne problemen worden door de organisatie en het managementteam echter niet herkend, integendeel!’’

Mijn hemel. Hoe krijg je het geschreven. Bij ons? Iets aan de hand?

Het eerste verhaal over het schandaal stond al begin december vorig jaar in de krant. Daarna volgde een stroom aan nieuws over alle onregelmatigheden. En tot slot het strafontslag.


Schrijven ze:
,,...worden door de organisatie en het managementteam echter niet herkend, integendeel!’’

Dat kunnen ze toch niet menen. Niet herkend? In al die krantenberichten geeft interim-directeur Herman Hovestad commentaar en uitleg!

Denken ze bij De Meergroep dat de ontvangers van die nieuwbrief gek zijn? Nou, de krant is dat niet.

Geen opmerkingen: