dinsdag 13 februari 2007

Normaal Nederlands

Bericht van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad:

,,In de initiatieffase is een parkeeronderzoek gehouden in de gemeente en heeft de raad in het najaar van 2006 een onderwerpenlijst vastgesteld waaraan het parkeerbeleidsplan aandacht dient te besteden. In de definitiefase worden de hoofdlijnen van het parkeerbeleid vastgesteld, in de uitwerkingsfase komen de details aan de orde. De bestuurlijke fase betreft het formele besluitvormingstraject en de realisatiefase leidt tot invoering van het vastgestelde beleid. Het proces bevindt zich op dit moment in de definitiefase. Parallel aan de definitie- en uitwerkingsfase loopt de bestuurlijke fase. De definitiefase kent als eindproduct een kadernota. In deze nota staan de hoofdlijnen van het nieuwe parkeerbeleid beschreven. Deze nota is voor de raad haar middel om aan te geven hoe zij wil dat het parkeerbeleid in Velsen er uit moet zien. Wanneer deze nota door de raad is vastgesteld wordt verder gegaan met de uitwerking. In deze uitwerking wordt binnen de in de kadernota gestelde uitgangspunten het parkeerbeleidsplan verder uitgewerkt. Het resultaat is een vastgesteld plan waarmee voor iedere belanghebbende duidelijk is wat de consequenties zijn van het parkeerbeleid.''

Hallo. Noemen jullie dat normaal begrijpelijk Nederlands?

1 opmerking:

Anoniem zei

Er is nu meteen duidelijk waarom het in Velsen op het gebied van parkeren een rommeltje is...