vrijdag 5 juli 2013

Vol verbazing…

,,Vol verbazing heb ik uw verhaal over de Bosbeekschool in Santpoort-Noord gelezen, daar in mij beleving het artikel onvolledig en onjuist is'', luidt het mailtje dat ik kreeg. 

,,Als ouder van de Bosbeek had het mij sportief geleken als uw artikel gebaseerd zou zijn op juiste feiten. Het klopt dat ouders aangegeven hebben dat de dependance niet langer een optie was.''
 

,,Daarnaast heeft de Bosbeekschool per schooljaar 2013/2014 een groep minder, waardoor er ruimte zal ontstaan.''

,,Daarnaast spelen de bezuinigingen in het basisonderwijs een rol bij het her huisvesten van alle leerlingen op één locatie. De kop boven het artikel wekt de suggestie, net als uw artikel, dat onvrede de enige reden is. Jammer en in mijn ogen doet dit te kort aan allen betrokken ouders die, net als de leraren en MR, het beste willen voor de kinderen.''

Het artikel was een vervolgartikel op dit stuk.


Laat ik uitleggen dat ik me voor mijn verhalen baseer op feiten voor zover die door vrijwel iedereen als feit worden beschouwd. En op meningen (uitleg, verklaringen, toelichtingen, omschrijvingen) als mensen daarvoor met naam en toenaam als bron willen dienen.


Wist ik dan niet, na het eerste artikel, dat er meer speelde bij de Bosbeek? Tuurlijk wel. Ik ben de afgelopen maanden enkele keren benaderd door een actiegroep van boze Bosbeekouders die kwaad waren op de directie: over de dependance.


Maar telkens als die actiegroep zei een datum te prikken om te komen praten, hoorde ik niets meer van ze. En dan blijft het bij een gerucht - zonder onderbouwing - zonder bron. Dat haalt de krant dus niet. 


Waarom schreef ik de eerste keer niet op dat ontevreden ouders de reden waren voor het schrappen van de dependance? Omdat niemand het wilde bevestigen/ontkennen/over wilde praten. 


De schooldirectie meldde dat ze plus het schoolbestuur uitleg wilden geven over het schrappen van de dependance. Ik zou van ze horen. Maar ik heb nog steeds niets van ze gehoord. 

De uitleg/bevestiging dat het ontevreden ouders waren, kwam uiteindelijk van de gemeente. Een citeerbare bron. Dus: uitleg in artikel twee.


Alle andere oorzaken die de ouder me mailde, had ik graag van de/het schooldirectie/schoolbestuur gehoord. Maar zij willen toch niet met me praten. 


Dat er overigens een groep minder op de Bosbeek komt, komt ook doordat ouders in Santpoort-Noord kiezen voor de Parnassiaschool in plaats van de Bosbeek, lees ik in het bericht van de gemeente.

Zo een beetje uitgelegd?

Geen opmerkingen: