woensdag 18 april 2012

Rampen in Velsen: mogelijkheid, aantal doden

Het is aardig leesvoer: het rapport van de Veiligheidsregio Kennemerland. In deelrapport II staan scenario’s uitgewerkt van rampen die u en ik kunnen treffen. De gemeentes Velsen en Heemskerk vonden het te mager. Er moet meer aandacht komen voor risico’s bij Tata Steel (lees over Velsen, lees over Heemskerk).

Meer over de risico’s in de gemeente Velsen: kijk hier, of zoek het hier tot in detail op.

In deelrapport II staan 23 casussen: over onder meer grote duinbranden waarbij vuur en dichte rookwolken de bewoonde wereld bedreigen (niet ondenkbaar in IJmuiden en Driehuis), brand op een binnenvaartpassagiersschip op het Noorzeekanaal met tachtig gehandicapte mensen en paniek tijdens een dancefestival.

En bij alles is precies vermeld hoe groot de kans is op ramp, plus het aantal doden.

Zoals het scenario: bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft naast flatgebouw in IJmuiden. De kans op deze ramp is in een jaar 'onwaarschijnlijk. Aantal doden dan wel: maximaal vier. Maximaal vier ernstig gewonden in de flat en op straat door rondvliegend glas en puin.

Kettingbotsing op de A9: 8 procent kans dat het in een jaar gebeurt, 2 tot 4 doden en maximaal 40 zwaar gewonden.

Klik op het bovenste plaatje om te zien hoe groot de kans en hoe catastrofaal een ramp in de regio is.

Twee van de 23 scenario’s uit deelrapport II 1 staan hieronder:

Scenario: Brand in de Velsertunnel

Eerste kwartier

Op een mooie zomerse zondagochtend krijgt een personenauto in de Velsertunnel richting Beverwijk een klapband en moet plotseling remmen, waardoor enkele andere auto’s daar bovenop rijden. In een van de voertuigen ontstaat brand. In drie auto’s zitten personen bekneld. Zij zijn ernstig gewond.

De voertuigen blokkeren de doorgang en achter het incident ontstaat een file, waarin zich enkele vrachtwagens en een touringbus bevinden. De Beverwijkse Bazaar is geopend en vele tientallen bezoekers belanden in dezelfde file.

Enkelen stappen uit om de slachtoffers te redden. Eén van hen blust de brand met in de tunnel aanwezige blusmiddelen. Anderen verlaten hun voertuig en vluchten door de middenbuis (die onder overdruk staat, dus rookvrij blijft). Een aantal automobilisten probeert te keren om de tunnel te verlaten. Na het incident blijft de tunnel nog enkele dagen gesloten in verband met reparatiewerkzaamheden.

Het is 'waarschijnlijk' dat dit scenario zich in een jaar kan voltrekken. Maximaal vier doden, maximaal zestien zwaargewonden.


Scenario: Leidingbreuk hoogovengas (Tata Steel)

Een scenario uit het crisistype ‘incident met giftige stoffen’.

In een zomerse nacht ontstaat een breuk in de hoogovengasleiding van Tata Steel. Gedurende ongeveer twintig minuten komt een grote hoeveelheid hoogovengas vrij. Het scenario is ontleend aan het rampbestrijdingsplan Tata Steel. Overdag zijn bijna 6000 personen aanwezig op het terrein, ’s nachts bijna 1000.

Door een mechanische oorzaak scheurt de hoogovengasleiding (3,2 m in diameter!). Het incident heeft tot gevolg dat er een ongecontroleerde uitstoot van hoogovengas (900.000 m3/uur) in de directe omgeving plaatsvindt. Er wordt vanuit gegaan dat de uitstoot maximaal 20 minuten duurt. Hoogovengas bestaat voor 26% uit koolmonoxide, een kleurloos, reukloos giftig gas. Het bindt sterk aan hemoglobine in het bloed, waar het zuurstof verdringt.

Eerste uren

Tata Steel alarmeert de bedrijfsbrandweer en regionale brandweer en neemt maatregelen om de gastoevoer om te leiden en af te fakkelen.

Bij emissies van gevaarlijke stoffen is het van belang dat mensen die zich in het benedenwindse effectgebied bevinden tijdig worden gewaarschuwd en van nadere informatie worden voorzien (over de gebeurtenis, handelingsperspectief).

Het waarschuwen van de bevolking gebeurt door middel van de bekende sirenes. In dit scenario moeten op advies van de regionale brandweer ongeveer 2000 personen meer dan een half uur binnen blijven en ramen en deuren sluiten.

Inschatting van dit scenario: onwaarschijnlijk tot mogelijk: 0,1-1% per vijf jaar. Twee doden door direct overlijden. Maximaal veertig ernstig gewonden.

(Foto van slachtoffers op een boot is van de VRK, een na onderste foto van de hoogovensgasleiding in Velsen-Noord is van Google Maps)

PS: De dreigtweet op gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid

PS: Inbraak bij nieuwe tuincentrum GroenRijk Van Duijn in Velserbroek

1 opmerking:

Ome nico zei

Als me tante kloten heeft, is het dus me Oom Fokke, wat een vreslijk stukje optimistme? Bij elke ramp kunnen doden of gewonde,n vallen.en als ,en als dat, en als zus, en als zo? Lekker verhuizen naar Rottemerplaat.
Het is wat het is, En Holland is een beetje te volgebouwd met fabrieken en grote internationale geldmachines ,Dus conclussie Geld gaat altijd boven de veiligheid van Mensen, Het is nu eenmaal zo geregeld in dat Rijke Holland. En je kan beter je kacheltje opstoken, dan dit gestook op niks af.
Als er wat gebeurt Ja Fokke dan gebeurt er wat,zo is het al jaren en jaren.
Kom eens met leuke en fijne berichten
want we weten het allemaal wel zo,n beetje wat er loos is in Holland en als er een Ramp gebeurt. Dan is het gewoon een Ramp, zoals overal en nergens dus.