dinsdag 18 oktober 2011

Met een dak van gras

Eindelijk, eindelijk, eindelijk: daar komt ’ie dan. De gymzaal voor de Brederode Daltonschool in Santpoort-Zuid wordt nu echt gebouwd.

Afgedwongen door de gemeenteraad (lees hier en hier).

Hoewel de school spreekt over een strijd van 20 jaar, waren het meer dan 35 jaren (!). Ik noemde al eens 18 jaar, maar een gesprek met de vorige schooldirecteur, Wouter Labberton, was verhelderend. Zeker 38 jaar.

Zo lang vraagt de school er al om. Tientallen jaren betaalde de gemeente een dure bus om de leerlingen naar de sporthal in Velserbroek te brengen en te halen.

Reken uit wat dát heeft gekost. Had je allang kunnen besparen door een gymzaal te bouwen.

En al het gereis betekent twee uur verloren lestijd per week, aldus huidig directeur Michiel Bootz. Slecht beleid, gemeente.

Maar goed. de bouw van de zaal is deze week begonnen. De procedures zijn afgerond. Alleen de buurman, Santpoorts Belang met dorpshuis 't Brederode Huys, had bezwaar. Het benzinestation is geen beletsel.

Wat er komt, is een opvallende gymzaal. De architect noteert: ,,De locatie en het onderwerp geven een grote contradictie. Op één van de belangrijkste plekjes van het dorp wordt een gebouw neergezet dat een 100% gesloten gevel dient te hebben. Een gymzaal heeft geen glas in de gevels nodig.’’

Hoe laat je zoiets opgaan in de omgeving? Nou, met een dak van gras en plantjes.

Zie de onderste tekening op de blog en foto’s van voorbeelden van daken met plantjes helemaal onderaan. De bovenste foto is van de plek waar de gymzaal komt te staan. De tekening daaronder is van de te bouwen gymzaal.

1 opmerking:

nicolaas zei

Fokke in mijn schooltijd op de Brederodeschool, nu dus Dalton, hadden we al geen gymzaal,maar een schoolklas met een klimrek, en als we gymmen dingen,moesten we of naar buiten,of naar de Adolf v Nassau school in Noord. soms met de bus en soms lopende.
Ja toen was geluk nog heel gewoon in Santpoort zuid en dan praat ik over meer dan 50 jaar geleden, (bij deze dus.) onze gym leraar was de hr makaay,
Dus Gem. Velsen is altijd al erg snel geweest met beslissingen,Vandaar soms mijn Fanatieke reactie,s op die Super gemeente Velsen met hun snelle beslissingen. en dan 50 jaar na dato een eigen gymzaal, Hoewel het een hele fijne school was die Brederodeschool
ik leerde er heel goed spijbelen in die tijd.en geen hond die je miste toen dat geluk nog heel gewoon was.
Ja die Meester Mulder was een toppertje
heerlijke tijden toen. en als je tijd had, leerde je ook nog wat.