woensdag 21 mei 2014

Vier jaar lang onrust

IJmuidenaar Floor Bal, zoon van een visser, is terug als wethouder. En dat zullen ze weten, daar in die collegekamer. 

Floor Bal kan een opgewonden standje zijn. Als voetballer zou hij een middenvelder zijn die je als een terriër in de kuiten bijt en niet meer  loslaat. Op zijn Duits doorgaan tot de laatste minuut.

Floor Bal is als wethouder het spannend element in de nieuwe, tweede, regenboogcoalitie van Velsen. 


In de vorige coalitie werd elke partij vertegenwoordigt door één wethouder. Dat is in de nieuwe, huidige coalitie ook zo. Alleen is Bal (LGV) de vervanger van Westerman (GroenLinks). Bal voor de beredenerende Westerman: dat geeft alleen al qua persoonlijkheid heel wat meer dynamiek in de wekelijkse (dinsdagse) collegevergaderingen. 


Bal zal ook voor dynamiek zorgen omdat de LGV zich als nieuwe collegepartij nog moet waarmaken. Haar nieuwkomerspositie binnen het college moet ze veroveren en van belang maken. 


Tevens moet het LGV met een ferm standpunt in het college haar vertrouwen herstellen bij haar kiezers. Immers: haar kiezers beloofde ze voor de verkiezingen tegen de HOV-bus te zijn. Maar toen de kans bestond om mee te regeren, liet ze dat standpunt zo maar vallen. Dan heb je wat uit te leggen. Zeker als je in je verkiezingscampagne zegt: wat we zeggen, doen we (kijk maar). 


Dus het eerste spannende punt in dit nieuwe college nadert al. Er komt een nieuw referendumverzoek over het HOV-tracé. Wat doet de LGV? Via dit referendumverzoek alsnog in het college dwars liggen over het HOV, om het vertrouwen van de kiezer te herwinnen? Of haar verkiezingsbelofte blijven vergeten? De dinsdagse collegevergaderingen worden spannend.


Vooral nu met Floor Bal, als ulitieme LGV-vertegenwoordiger in de gemeentepolitiek. Laat ik wat vertellen over het karakter van Floor Bal.
 

Floor en ik maakten kennis toen ik gemeenteraadsverslaggever was in Velsen, en hij raadslid voor Velsen Vooruit. Als Floor het woord kreeg in de gemeenteraadsvergaderingen liepen zijn politieke tegenstanders soms met opzet kwaad de raadszaal uit (Zwan Hutten, VVD). 

Floor ruziet in de gang van het stadhuis met Chris B. van der Zwan  (2005)
Floor kon doordrammen. Nog zie ik burgemeester Fons Hertog hem voor de zoveelste keer het woord ontnemen door zijn microfoon met een pinggeluidje uit te drukken. Floor doet of zijn neus bloed en praat gewoon door. Als Hertog dan maar doorgaat met de vergadering en door Floor heen praat, beent Floor boos naar voren met zijn documenten, en gooit ze zo onder de neus van Hertog. ,,Kun je zelf kijken!’’

Later, als Velsen Vooruit is gefuseerd tot Velsen Lokaal, wordt Floor wethouder. Velsen Lokaal had als nieuwe partij grote macht veroverd, maar wilde regelmatig te snel en trapte op te veel vastgeroeste tenen in het stadhuis.  Velsen Lokaal was (veel) te weinig diplomatiek. Maar wel een partij die echt luisterde naar wat er leefde onder de Velsenaren. Die het gat tussen burger en politiek verkleinde.

Ik herinner me dat ik op de gang van het stadhuis, bij de wethouderkamers, zat te wachten op Velsen Lokaal-wethouder Floor Bal. Ik zou hem interviewen. Achter de dichte deur hoorde ik geschreeuw. Woeste kreten, grote ruzie. Floor schreeuwde nog harder terug. 


Toen de deur openging, kwam een man of drie bedaard naar buiten, gaven Floor een hand en vertrokken. ,,Wat was dat nou?’’, vroeg ik. ,,Ach, een stel van het woonwagenkamp in Oud-Velsen. Die moet je gewoon hetzelfde benaderen als ze met jou doen’’, zei hij, met die grote prettige lach op zijn gezicht.

Als wethouder toonde hij zich een meester in het ontwijken van antwoorden. Ik herinner me soms ellenlange interviews, regelmatig aan de telefoon, waarbij hij niet antwoordde op de vraag maar een volkomen ander verhaal over een ander onderwerp ophing. ,,Weet je, Fokke’’, begon hij dan. 


Bal na zijn val als wethouder in 2003
Die manier van communiceren droeg bij aan zijn val als Velsen Lokaal-wethouder. Want hij deed het ook tegen de gemeenteraad, die ook bliksemsgoed wist dat de echte Floor uitermate direct en duidelijk was. Op z’n IJmuidens.

Floor viel. Er werd over Forteiland een motie van wantrouwen aangenomen tegen Floor. Hij weigerde de politieke mores te volgen en op te stappen. Op zijn Duits doorgaan tot de laatste minuut. Daarop volgde iets bijzonders: Floor Bal is een van de weinige wethouders in Nederland die door de gemeenteraad op staande voet werd ontslagen.


Dat gebeurde in een gemeenteraadvergadering in 2003. Er werd gestemd en de uitslag kwam in doodse stilte. Floor pakte zijn papieren en liep de raadszaal uit, door de klapdeuren de gang op. Niemand volgde. Ook niemand van zijn partij. 


Ik beende er als enige achter hem aan. We liepen zijn wethouderskamer in. Floor stak een sjekkie op. ,,Dat rookverbod geldt nu ook niet voor me.’’ We praten wat. En we negeerden geklop op de deur. Hij was niet boos. Hij had immers gestreden tot het einde. 

Floor Bal: vol vernieuwende ideeën, duidelijke taal, recht door zee, nooit rustig. Zijn eerste stokpaardje als wethouder, de zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, is inmiddels door de gemeenteraad. Ik voorspel vier jaar lang stevige discussies op de collegegang.


@fokzaa

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik hoop dat hij de sociale dienst een beetje op de rit krijgt.

Klaas (Nick) Strooker zei

Je gebruikt wel heel oud materiaal Fokke. Ook Floor is ouder geworden en een stuk bedachtzamer geworden. Het 'opgewonden' standje is hij ondertussen aardig ontgroeit.