woensdag 8 januari 2014

Waarom Velsen een kerstboomfik heeft

Kerstboomfik IJmuiden 2012. Foto Fokke Zaagsma
Vanavond vinden in IJmuiden en Santpoort-Noord de traditionele kerstboomverbrandingen plaats. 

Even een stadhuisgeheim uit de doeken doen dat de IJmuider Courant nooit haalde. 


Waarom heeft IJmuiden sinds 2009 weer een kerstboomverbranding? 


Die werd namelijk tien jaar daarvoor niet gehouden. Vanaf 2000 werden de bomen versnipperd. 


In Velsen gingen de jaren daarna steeds meer stemmen op voor een grote kerstboomfik. Was immers leuk. En het zou een eind maken aan al die kerstbomen die nog maanden na oud en nieuw op straat zouden liggen. Jongeren die een boom inleverden, zouden immers worden beloond. 

Maar burgemeester en wethouders blokkeerden kerstboomverbrandingen. Met het argument dat het slecht was voor het milieu. Navraag in 2008 leerde echter dat de Milieudienst IJmond helemaal niet tegen een kerstboomverbranding was. 

Kerstboomfik IJmuiden 2012. Foto Fokke Zaagsma

Een gemeentelijk wijkbeheerder die al lang bij de gemeente werkt, een bekende figuur in Velsen, vond het milieuargument maar onzin. Hij wilde wel een kerstboomverbranding. Tegen de zin van zijn bazen begon hij een lobby voor een kerstboomvuur.


Deze ambtenaar riep in 2008 de hulp in van de IJmuider Courant, waar indertijd Bart Boele en ik nog werkten. Ook wij zagen een kerstboomverbranding wel zitten, stelden de gemeente er vragen over en schreven er over in de krant. We kregen veel steun uit Velsen. Burgemeester en wethouders moesten wel overstag gaan. 


Zo was er in 2009 weer een kerstboomfik. De recalcitrante wijkbeheerder had al aan Bart Boele beloofd dat hij deze eerste kerstboomverbranding in tien jaar mocht aansteken. Zo geschiedde. En de wethouders? Die vonden niet leuk dat ze daarvoor gepasseerd waren….

Geen opmerkingen: