donderdag 20 januari 2011

Wassen neus?

Het is een van de toverwoorden van dit college van burgemeester en wethouders: burgerparticipatie.

Zoals het in het persbericht over het dinsdag verschenen collegeprogramma staat:
,,Het college is inmiddels met kracht begonnen met de uitwerking van het coalitieakkoord. Zo is de burgerparticipatie geïntensiveerd door de invoering van het digitaal burgerpanel.’’


Is heel belangrijk, vindt het college, die burgerparticipatie. Het moet Velsenaren betrekken bij wat in de gemeente gebeurt. Prima, zou je zeggen.

Maar lees dan het antwoord van het college op vragen van Velsen Lokaal over de huisvesting van de Bosbeekschool in Santpoort-Noord.

Dat gaat om de locatie voor de tijdelijke huisvesting. Het college houdt vast aan de J.M. van Nassaulaan. Velsen Lokaal wil weten hoe het zit met burgerparticipatie rondom de Bosbeekschool. Het college schrijft:

,,Met betrekking tot burgerparticipatie, kan dit alleen dan aan de orde zijn als sprake is van alternatieven en keuzes. Dat is hier niet het geval. Burgerparticipatie toepassen is niet mogelijk omdat er slechts één locatie is.’’

Maar: omwonenden, ouders van de leerlingen en de school willen niet naar de J.M. van Nassaulaan en wijzen vele andere locaties aan in Santpoort-Noord. Daar gaat het juist om. Ze willen betrokken worden, meepraten (burgerparticipatie) over de locatie. Maar dat kan niet, zegt het college, omdat het nu eenmaal besloten heeft dat het alleen de J.M. van Nassaulaan wil.

Als het college een keuze maakt zonder alternatieven, mag je dus niet meepraten. Is burgerparticipatie dan geen wassen neus?

PS: Parkour en freerunning in IJmuiden

4 opmerkingen:

Anoniem zei

de wijkplatforms in Velsen weten dit al lang en vechten er al heel lang voor om de burgerparticipatie serieus op de kaart te krijgen. Maar ja, één keus is geen keus en als je er telkens voor zorgt dat er maar één optie is dan hoef je als gemeente ook de burgers en hun participatie niet serieus te nemen....De gemeente heeft de mond vol van burgerparticipatie, maar hebben geen idee wat dit inhoudt! Als de gemeente nu eens een standpunt inneemt: we nemen de burgers en al hun geparticipeer niet serieus dan kappen die platforms vanzelf wel....wie durft???

BamM zei

Burgerparticipatie is alleen leuk als je er een wethouder mee naar huis kan sturen. Wanneer je eenmaal zelf op het pluchje zit is burgerparticipatie niet leuk meer natuurlijk. Je zit er als wethouder tenslotte niet voor joker. Je wilt zelf ook beslissingen nemen, niet waar. Uiteindelijk ben je door het volk op die plaats gedropt, dus moeten ze ook niet zeuren. Bovendien luisteren we af en toe best naar de mensen. Kijk maar naar het hoogwaardig openbaar vervoer.. Hadden we daar niet een klankbord voor ingesteld? Geen kinderachtig onderwerp dunkt me. De leden van de klankbord willen HOV dan krijgen ze HOV! Was de meerderheid van de klankbord tegen dan hadden we dat gewoon geaccepteerd.Nee, we zijn zo slecht nog niet. En wat die school betreft..? Dat is maar tijdelijk hoor, niet flauw doen dus.

Ina de Vos, Wijkplatform Zee- en Duinwijk zei

Ik wil graag reageren op de opmerking van BamM over de klankbordgroep HOV. Ik heb zelf in die kbg gezeten en van meet af aan was duidelijk dat alles al bekokstoofd was. Alle opmerkingen vanuit de kbg werden voor de vorm genoteerd, maar er werd telkens één kant opgestuurd. De mensen die in de kbg zaten waren mensen die structureel wilden meedenken en geen NIVEA (Niet In Voor En Achtertuin)gedrag vertonen. De kbg heeft ingezet op ruimere abri's met goede verlichting waar je droog kunt staan, voor voldoende fietsenstallingen en route-informatie-borden zodat je kunt zien hoelang het duurt voordat een bepaalde bus komt. Ook waren en zijn wij nog steeds voorstander van de bus dóór de woonkernen en de auto buitenom, maar van dit alles zien we niets terug. Vanuit de gemeente en provincie werd steeds gehamerd op de 3 minuten tijdwinst en als wij dit nu zeggen krijgen we te horen dat dit alles is wat we kunnen zeggen....Ook is de kbg voorgehouden dat het HOV bovenop het bestaande busnet zou komen en nu blijkt dat het i.p.v. lijn 75 komt. Al met al voelen de mensen die in de kbg gezeten hebben waaronder ikzelf zich bedonderd...Veel haltes zullen verdwijnen en de tekst die de gemeente heeft: je kunt via het onderliggende busnet naar een halte komen van het HOV...of mensen daar zin in hebben..maar daar hoor je de gemeente niet over. Dus de opmerking van BamM dat de kbg HOV wilde en dat dus ook zal krijgen gaat in het geheel niet op. Nu kunnen we het nog terugdraaien; beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het zou de gemeente sieren dit eens te onderkennen.

Anoniem zei

Hou nou toch op over burgerparticipatie, meepraten, klankborden en wat al niet meer. Eén keer in de 4 jaar kun je een beetje invloed uitoefenen als je vindt dat de (gemeente)politiek het niet goed heeft gedaan. Ook de gemeente moet als een normaal bedrijf kunnen functioneren. Dan kun je niet over alle onderwerpen steeds weer gaan overleggen, klankborden, besluiten terugdraaien. Dat kost pas geld. Er moeten nu eenmaal knopen doorgehakt worden. Daar worden ze voor gekozen en betaald.