donderdag 5 november 2009

Faillissement voor de MFA’s

Zou het nieuwe college van burgemeester en wethouders, na de verkiezingen van volgend jaar, weer in het collegeprogramma opnemen dat ze multifunctionele accommodaties wil?

In het huidige programma, te realiseren wensen tussen 2006 en 2010, staat: ’….waarbij samenwerking met scholen en multifunctioneel gebruik van gebouwen zoveel mogelijk gelden als uitgangspunt (bijv. Groot Helmduin, KG-terrein)’.


Dat KG-terrein in IJmuiden heet nu De Binnenhaven. En daar staat de MFA ook al op springen.

Net als de MFA op Groot Helmduin in IJmuiden. Over Groot Helmduin moet de gemeenteraad 19 november nog beslissen, maar nu de scholen gezegd hebben zonder de gemeente verder te willen is het pleit beslecht.

De raad kan 19 november roepen wat hij wil, maar zonder scholen geen MFA Groot Helmduin.

De MFA’s: alleen maar problemen. En telkens om geld. Burgemeester en wethouders zeiden eerst in 2008: MFA Binnenhaven gaat door, ondanks financiële problemen bij ontwikkelaar Zorgbalans. Daarna doemde een groot tekort op. Zorgbalans wil een jaar later van de MFA af. Dat schept niet veel vertrouwen.

De politiek vindt de MFA’s erg belangrijk. Voor de mensen op straat blijven het abstracte begrippen. Dus leggen we het bij de krant (en ik op mijn blog) maar uit wat het is. Dit is een MFA Binnenhaven. Zo ziet ’ie er uit.

In ’collegebericht weeknummer 45’ (van burgemeester en wethouders) over de Binnenhaven lees ik: ’de toekomst van de MFA is onzeker geworden’. En: ’Zorgbalans vraagt het college mee te denken over de ontstane situatie’.
Ik zeg: het draait allemaal om geld. En dat is de gemeente niet van plan om te geven. Dag MFA Binnenhaven.

(Plaatjes zijn impressies hoe de MFA op De Binnenhaven er uit zou gaan zien)

Geen opmerkingen: