woensdag 14 oktober 2009

Het recht om te weten

De geluiden gaan al jaren en jaren door de gemeente. Enkele Velsense ambtenaren zijn bereid om te sjoemelen.

Met bijvoorbeeld vergunningen. Door bijvoorbeeld eisen aan te scherpen of opeens te laten vallen.

Verhalen daarover hoor ik al jaren van gewone Velsenaren en Velsense ondernemers. Ook enkele raadsleden kennen de verhalen.

Maar maak het maar eens hard. Wie kan het? Wie durft het? Is er echt wat aan de hand?


In 2007 was daar opeens De Anonieme Brief. Met beschuldigingen. Lees hier. En lees hier. Een brief zonder gevolgen.

Als dan opeens eind 2008 drie ambtenaren van de gemeente moeten thuisblijven vanwege 'onregelmatigheden' (lees hier waarvan ze worden beschuldigd), dan is de nieuwsgierigheid van de IJmuider Courant gewekt.

Wat is er toch aan de hand in het stadhuis in IJmuiden (foto onder)? We doen een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. We willen het interne onderzoeksrapport zien dat de gemeente maakte, het rapport van de fraudeafdeling van PriceWaterhouseCoopers over de Velsense ambtenaren en alle andere relevante informatie.

Burgemeester en wethouders weigeren. Zie hun besluit en het artikel in de IJmuider Courant.

We hebben bezwaar gemaakt tegen die weigering. De WOB kent helemaal geen uitzondering als het gaat om interne aangelegenheden of rechtsposities van ambtenaren. Ook voor ’persoonlijke gegevens’ maakt de WOB geen uitzondering. Bovendien kunnen de namen van de ambtenaren worden weggestreept.

Uit onze brief:

,,Voor de goede orde wijs ik er op dat de Wet openbaarheid van bestuur tot stand is gebracht om burgers in de gelegenheid te stellen bestuurlijke besluitvormingsprocessen te doorzien.

In dat kader is openbaarheid hoofdregel en worden aan uitzonderingsgronden dus strenge eisen gesteld. Mij lijkt dat uw college de wet en dus de openbaarheid in de hierboven geschetste context op een vreemde manier aan het inperken is.''

Wordt vervolgd. Want u heeft er recht op om het te weten.

1 opmerking:

Anoniem zei

B&W en de medewerkers van de gemeente Velsen gaan al jaren de fout in, ze weten namelijk niet het verschil tussen NETTO en BRUTO.

Ik heb het zelf gezien dat ik iemand tehulp schoot, heb het aan het Juridisch Loket voorgelegd die het tricky noemde, ook de belastingdienst zette hier vraagtekens bij. De Belastingdienst zegt zich alleen met particulieren te bemoeien, dus als de gemeente de fout in gaat, dan is de betreffende burger het haasje. De gemeente zal dan bijspringen als de truuk mis gaat, dat staat zwart op wit en zijn getuigen van.

De betreffende persoon wil zich er niet over uitlaten, er waren al problemen genoeg.

Als het om mij had gegaan, dan had het al dik in de media gestaan.

Ik ben een man met principes!!!