woensdag 30 mei 2007

Stilte over een ambitieus project

Het is een van de meest ambitieuze projecten in Velsen. Bouw van woontorens tot 75 meter hoog, een saunacomplex, bedrijvencentrum, winkels, horeca, terrassen, parkeergarages, 290 (!) appartementen, vakantiewoningen en Pieter Vermeulen Museum. De Kustvisie IJmuiden aan Zee (zie tekening).

Poeh. In 2006 goedgekeurd door de gemeenteraad. In 2008 zou de bouw moeten beginnen. Vorige maand werd in het stadhuis duidelijk dat die datum niet gehaald wordt. Dat gebeurde tussen neus en lippen. Want over de Kustvisie wordt niet gecommuniceerd. Het blijft het angstvallig stil. En dat terwijl het volgens de gemeente zo belangrijk is. Naast staal en vis moet Velsen een zekere werkgelegenheidsbron krijgen: toerisme.

Deze krant heeft nu vier keer gevraagd om een interview over de Kustvisie. Vier keer is dat verzoek afgewezen.

Achter de schermen gebeurt echter genoeg. En dat hoort de krant ook wel.

Zo werd er gisteravond vergaderd. Tussen de ondernemers in IJmuiden aan Zee, het projectbureau Kustvisie en de gemeente. De ondernemers kregen te horen wat er moet gebeuren om de nieuwbouw te beschermen tegen een superstorm met supergolven. Zo schijnt de voordeur van de te bouwen woontoren bij de Zuidpier op 11,5 meter hoogte moeten komen.

Gisteravond is nogmaals uitgelegd wat de beschermingsopties zijn voor hun zaken op de Kennemerboulevard.

1) Een muur van een meter bouwen op de boulevard aan de kant van de jachthaven. Een supergolf zou dan door de bestaande bebouwing (horeca) heen moeten spoelen. Via een speciale goot die aan de achterkant moet worden aangelegd zou het water moeten wegspoelen. Die aan te leggen goot kost zeker twee miljoen. Ondernemers zijn niet blij met een muur hun deur: uitzicht weg.

2) De veilige hoogte is 9,5 meter. De boulevard is nu vijf meter hoog. Optie: alle gebouwen afbreken, meer dan vier meter zand op de boulevard storten en daarop nieuwe gebouwen zetten. De horecaondernemers zijn bang voor kapitaalvernietiging.

Er is nog steeds niet gekozen voor een optie. Obstakel blijkt: geld. Beschermen tegen de zee is duur. Wie moet het betalen? De eigenaren op de boulevard. Dat zijn enkele horecaondernemers en volgens enkele huurders op de boulevard Haico Endstra, de broer van. Zij moeten beslissen. Pas dan begint de bouw. Tot die tijd zitten de ondernemers op de boulevard in onzekerheid.

Geen opmerkingen: